9 Aralık 2023

SOHBET KÖŞESİ: EĞİTİM ÖĞRETİMDE ARA TATİL HEYECANI…

0

19 Milyon öğrenci tarafından heyecanla beklenen 2023-2024 ara tatili başladı.
Yoğun ders temposundan uzaklaşmak ve biraz dinlenmek isteyen öğrenciler, 9 gün sürecek birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlamış ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlamıştı ve 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma günleri arasında yapılacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerinin yaptığı çalışmalara göz atacak olursak gençlerimizin ruh, beden, fikir yönünden daha sağlıklı nesiller olarak yetişeceklerine inanıyoruz..
Birinci dönem ara tatilinin başladığı bugünlerde gençlerimize daha çok sahip çıkmalıyız…
Anne-babalar, öğretmenler, yöneticiler gençlere sahip çıkmazsa; inançsız, sevgisiz, gelenek ve göreneklerine saygısız, kendisine-ailesine- çevresine güvensiz bir gençlik ortaya çıkacaktır…
Cadde ve sokaklar, okullara; Silahlar, kitaplara tercih edilecek; insan sevgisi, vatan-millet-bayrak sevgisi, tarih sevgisi ortadan kalkacaktır.
Doğuştan kötü genç yoktur…
Dünyaya günahsız ve tertemiz olarak gelen gençler kötü alışkanlıkları sonradan kazanmakta ve çevresi onu kötü alışkanlıklara itmektedir…
Aileler; Gençlerin ilgi alanlarını, arzu ve isteklerini, ihtiyaçlarını, gelişme şekillerini çok iyi tanımalı onlara her konuda yardımcı olmalıdır. Onlar sadece dünyaya getirmeye mecbur olduğumuz bir varlık olarak görülmemelidir…
Okul yöneticisi ve öğretmenlerimiz de kendilerine emanet edilen gençlere her konuda yardımcı olmalı, onlara sahip çıkmalıdırlar…
Okul, aile ve çevre; Milli gelenek ve göreneklerimiz ölçüsünde gençlere sahip çıkmazlarsa, onları dışlarlarsa, onların toplumdaki değer yargılarına, maddi-manevi kültürlere bağlı olarak yetiştirilmelerine imkan tanımazlarsa; Gençlerde düzenli, disiplinli ve huzurlu bir yaşayış düşünülemez…
Gençlerimiz; milletimizin geleceği, enerjisi, ümidi, şansı, varlığı olarak kabul edilmelidir…
İçki, kumar, sigara, uyuşturucu maddelerle, anarşik olaylarla genç neslini kaybeden milletler kısa sürede yok olmaya mahkûmdur…
Milletimizin geleceği gençlerimizin maddi ve manevi yönden sağlıklı yetiştirilmelerine bağlıdır…
Güçlü nesil; Gürbüz nesil değil, düşünce yapısı sağlam olan nesildir…
Düşünce ve kültür yapısı zayıf olan gençler gelecekte güçlü insan olamazlar…
Son günlerde görüldüğü şekliyle Fetö, Deaş PKK gibi terör örgütleri, iç ve dış düşmanlarımız ülkemizi bölmek, parçalamak, kamplara ayırmak için çeşitli entrikalar kurmaya devam ederken geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize bu tuzaklar iyi öğretilmelidir…
Milletimizin hassas ve dinamik varlıkları olan gençlerimize geleceğimizi emanet etmeden önce onlara tarihini iyi tanımaları, iç ve dış düşmanlarımızı iyi bilmeleri milli birlik ve beraberlik içinde yaşamanın avantajları iyi öğretilmelidir…
Geleceğimizin teminatı, güvencesi, milletimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesinin kaynağı olan gençlerimiz; Güzel hayallerin, büyük ümitlerin, değişik arzu ve düşüncelerin temsilcisidir…
Gençlerimizi her yönüyle iyi tanıyıp değerlendirmek, gelecek için hazırlamak, onlara sahip çıkmak başta gelen görevimiz olmalıdır…
Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarında bu pırıltıları görmek bizlere mutluluk vermektedir…
Bu yıl bakanlığımızca pek çok yatırımlar planlanmıştır…
En büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır… Bu yatırımlar boşa gitmeyecektir.
Bugünün genci yarının cumhurbaşkanı, başbakanı, milletvekili, doktoru, hâkimi, avukatı, valisi, kaymakamı, öğretmeni, din görevlisi, bürokratı olacaktır…
Ara tatilin başladığı şu günlerde kitle haberleşme araçlarından; Gazete, televizyon, radyo’larla aile ve okulda verilen milli ve ahlaki eğitimleri tamamlanmalı, onları kötü yola sevk edecek yayınlardan kaçınılmalıdır…
Radyo ve televizyonlarda; gençlerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda ilmi ve pedagojik esaslara uygun yayımlar yapılmalıdır…
Gençlerimiz için aile terbiyesi de ön plandadır…
Aile terbiyesi bir ömür boyu devam edecektir…
Eğer gençler ailesi tarafından terbiye edilmez, onlara sahip çıkılmazsa, onların terbiyesi cemiyete bırakılırsa ailesi tarafından ihmal edilen genç; Müstehcen filim, video, internet, gazete ve dergilerden Türk milletinin ruh köküne bağlı değerlerin dışında bazı yanlış bilgiler edinecektir…
Devletimiz; Her türlü kalkınma hamleleri içinde yollar, köprüler, barajlar yaparken, ülkemizi Fetö, Deaş, P.K.K gibi terör örgütünden kurtarabilmek için çareler ararken ülkeyi yönetecek gençlerimizin de; Devletine, milletine, vatanına, bayrağına, dinine, gelenek ve göreneklerine saygılı, şuurlu, dinamik olarak yetiştirilmelerini sağlayıcı tedbirler almalıdır…
Gençlerimiz; Dilimizi, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, folklorumuzu, birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde bilen, memleketimizi çok iyi tanıyan, kendisini ve çevresini aşırı akımların zararlarından koruyabilecek güçte yetiştirilmelidir…
Gençlerimiz; Türk ve Müslüman olmanın gururunu duyan, tarihiyle övünen, geleceğe umutla bakan gençler olarak yetiştirilmelidir…
Gençlerimiz; şerefli, çalışkan, dürüst, inançlı bir gençlik olarak yetiştirilmeli, onlara sahip çıkılmalıdır…
Ara tatili vesilesi ile 2023-2024 Eğitim öğretim yılının vatanımıza, milletimize, öğrencilerimize, öğrenci velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Hoşça kalınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir