9 Aralık 2023

SOHBET KÖŞESİ: AYET VE HADİSLERDE DÜNYA HAYATI…

0

Gazetemizde yayınlanmak üzere gönderilen sorulardan biri dünya hayatı ile ilgili… İnternet ( gazimert333@gmail.com ) adresime gelen soru Sayın ismet OKTAY tarafından gönderilmiş.
Soru ve cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum:
SORU: Hıristiyanlık dininin ahirete ağırlık verdiği söyleniyor.
Acaba Müslümanlık da tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi sadece Ahretle ilgili bir din midir?
Yoksa dünya hayatını da düzenleyen bir din midir?
Ahiretle ilgili değilse, dünya yaşantısıyla ilgili olarak hangi konulardan bahseder?
Bu konularda bizi aydınlatırmısınız?
CEVAP: Müslümanlık, ahiretle ilgili bilgiler verdiği gibi dünya hayatının düzenlenmesiyle ilgili emirler de vermektedir.
İslam’da nasıl namaz, oruç, hac, zekat gibi ameli hükümlerden; Allah, melekler, kitaplar, Peygamberler, Ahret, kaza- kader gibi itikadı hükümlerden ve doğruluk, cömertlik gibi ahlaki hükümlerden bahsediliyorsa, aynen onun gibi dünya hayatı ile ilgili olarak insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden, devlet ile vatandaşlar arasındaki hukuki durumlardan, ekonomi, tıp, iktisat alanında yapılması gereken çalışmalardan bahseden hükümler vardır.
Kur’an-ı Kerim ’de; 70’ e yakın Ayet-i Kerime’de aile hayatından, eşler arasındaki ilişkilerden, akrabalar arasındaki bağlardan bahsedilir.
Alışveriş, ortaklık, icar, borç alıp vermek gibi mali ve hukuki işlerle ilgili ayet sayısı yine 70’ i bulmaktadır.
İnsanların işlediği suçlar ve bu suçlara verilecek cezalarla ilgili ayet sayısı, 30 civarındadır.
Şahitlik yapma, yemin etme gibi muhakemat hükümleriyle ilgili 13 ayet bulunmaktadır.
Devletle vatandaşlar arasındaki ilişkiler, İktidar ile fertler arasındaki bağlar, toplumların ve fertlerin yapması gereken kurallarla ilgili ayet sayısı 1O ’ dur.
İslam devletleriyle Müslüman olmayan devletler arasındaki devletler hukukunu konu alan ayet sayısı, 25 civarındadır.
Bir ülkenin kalkınması için alınması gereken ekonomik tedbirler ile ilgili ayet sayısı ise, 10 civarındadır.
Dünya hayati ile ilgili ayetler sadece yukarıda belirtilenlerden ibaret de değildir.
Kur’an-ı Kerim’de daha pek çok ayet dünya hayatından bahsetmektedir.

Sevgili Peygamberimizin de dünya hayatı ile ilgili pek çok Hadis-i Şerifleri bulunmaktadır.
Ticaretle, ziraatla, savaşla, iktisadi durumlarla ilgili yüzlerce Hadis örneği vardır.
Bu nedenle: Müslümanlığın sadece ahiretle ilgili ve dünya hayatını düzenlemeyen bir din olduğunu söylemek uygun değildir.
Müslümanlığın sadece ahiret dini olduğunu söylediğimiz takdirde, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki yüzlerce ayet ve hadisi inkar etmiş oluruz.
İslam dini ahiret dini olduğu gibi, aynı zamanda dünya dinidir.
Bunu inkâr etmek ayet ve hadisleri inkar etmek anlamına gelir.
Bu ise akıl ve mantık ölçülerine uygun düşmez.
Hoşça kalınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir