30 Kasım 2023

SOHBET KÖŞESİ: KADINLAR ARASINDAN PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞ MİDİR?

Bayan Ayşe GÜNBAY soruyor:
SORU : Cenab-ı Allah tarafından pek çok Peygamber gönderildiğini biliyoruz.
Geçenlerde okuduğum bir eserde Hz. Musa’nın annesinin ve Firavun’un eşi Asiye’nin de Peygamber olduğunu yazıyordu.

Acaba bunlar gerçekten Peygamber midir?
Bunlar Peygamber ise daha başka kadın Peygamberler var mıdır?
CEVAP : Her şeyi yapma ve yaratma gücüne sahip olan Cenab-u Allah dileseydi kadınlar arasından da Peygamber gönderebilirdi.
Ancak böyle bir durum kadınların yaratılışına ters düşerdi.
Peygamber olarak seçilen kimselerin en seçkin erkekler arasından seçilmesi de Cenab-u Allah’ın hikmetlerindendir.
Okuduğunuz eserde belirtildiği şekliyle bazı dini eserlerde kadın Peygamberlerden söz edilmekte ise de yaptığımız incelemeler sonunda Peygamberliğin şartlarından bir tanesinin de “erkeklik” olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.
Takdir edersiniz ki kendisine peygamberlik verilen kimse; İnsanlar arasında dinini yaymak için değişik yerlere gidecek ve bizzat Allah’ın emirlerini tatbik edecektir.
Bu ise erkekler tarafından daha kolay yapılabilir.
Kadınlar zayıf bünyeli olduklarından, fiziki bünye bakımından bilinen sebeplerle erkeklere nispetle meşakkatlere katlanmada zorlanabilirler.
Bu sebeplerle kadın peygamber gönderilmemiştir.
Esasen Cenab-u Allah Yusuf Suresinin 109. Ayetinde: “Senden evvel (Peygamber) olarak gönderdiklerimiz şehirler halkından kendilerine vahiy eder olduğumuz erkek adamlardı” buyurmaktadır.
Şerhu-l Müsayere isimli eserinde İbn-ul Hummam’n belirttiği şekliyle İslam bilginlerinin pek çoğu Peygamberlik şartlarından birinin “erkek olmak” olduğunda ittifak etmişlerdir.
Bazı İslam bilginleri İse Hz. Meryem’in Nübüvvetinden söz etmektedirler.
Sorunuzda bahsettiğiniz bu bilginlerin görüşleri olsa gerektir.

Burada bir incelik vardır.
Hz. Meryem’in Nübüvvetini kabul edenler Nebi ve Resul arasında farkı belirtirken Nebi’nin ister tebliğe memur olsun ister olmasın kendisine vahiy olunan kimselerden olduğu için Peygamber olacağı görüşünden hareket etmektedirler.
Hz. Meryem’e geldiği kabul edilen Vahiy, Peygambere vahiy edilen Vahiy gibi kabul edilmemelidir.
Kamil Miras’ın “Tecridi Sarih” tercümesinde belirtildiğine göre her ne kadar Firavunun eşi Asiye, Hz. Meryem, Havva, Sare, Hacer isimli kadınların Peygamberliğinden söz ediliyorsa da Kur’an-ı Kerim’de bunların Peygamber olduğundan söz edilmemiştir.
Yukarıda belirtilen Yusuf Suresinin 109. Ayeti bu konuda yeterli delil olsa gerektir.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir