30 Kasım 2023

SOHBET KÖŞESİ: HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Sayın AHMET DURAN ÖZBAY soruyor:
SORU : Geçtiğimiz yıllarda Kanal D ‘de bir programı izledik.
Programda bazı kitabevlerinin Hristiyanlık propagandası yapmak için kitap ve kaset dağıttıklarını, büyük şehirlerde yüzlerce evin kiliseye dönüştürüldüğünü ve buralarda vaaz veren kişilerin Kur’an-ı Kerim’de pek çok çelişki bulunduğunu iddia ettiklerini belgelerden öğrendik.
Bazı genç kızların ev-ev dolaşarak İncil dağıttıklarını, bazı gazetelerin de bedava incil dağıtmakta olduğunu da biliyoruz.

Ülkemizde yapılmakta olan Hristiyanlığı yayma çalışmalarına karşı ne tedbir alınmalıdır?
CEVAP : Bu soru köşemize gönderilen Hristiyanlık prapoğandasıyla ilgili 10’larca sorudan sadece birinin özetidir.
Kanal D’de yayınlanan Hristiyanlık propagandası yapan kişilerin görüntülerini ben de izlemiştim. .
O dönemlerde Ulusal bir gazetede yayımlanan makalede olayı ayrıntılarıyla anlatmaya çalışmıştım.
Makale’de ortaya koyduğum şekliyle yapılmakta olan Hristiyanlık propagandası yüzyıllardır devam eden “Misyonerlik” ve “Yehova Şahitleri” adıyla ortaya çıkan örgütün çalışmalarının hızlandırılmış şekli’dir.
Gerçekte bazı il ve İlçelerde şık giyimli kadın ve kızlar ev-ev dolaşarak İncil dağıtmaktadır.
Büyük şehirlerimizde yüzlerce ev’de toplantılar yapılmakta sözde Müslümanlıktan ayrılan, Hristiyanlığı benimseyen kimseler ateşli konuşmalar yaparak saf müslümanları kandırmaya çalışmaktadırlar.
Kitabevlerinden bazılarında çuvallar dolusu,koliler dolusu kitaplar ve kasetler bedava dağıtılmaktadır.
Bu kaset ve kitaplar Hıristiyanlık propagandasına yöneliktir.
İzlediğimiz programın en üzücü yanı yurt dışından gelen bir Misyoner’in eline Kur’an-ı Kerimi alarak Kur’an-ı Kerimin içinde çelişkiler olduğunu, İncil’de ise hiçbir çelişkinin bulunmadığın söylemesidir.
Sorunun 2. bölümünde bu konu da dile getirilmiştir.
Çinli mi, Japon mu olduğunu anlayamadığımız adını bile duymadığımız bu konuşmacıyı dinleyince insanın aklına şu soru geliyor.
Acaba bu sayın konuşmacı Kur’an-ı Kerimin yüce fikirlerini görerek müslümanlığı kabul eden Geothe, Puşkin, Tolstoy, Roger Garaudv, Zef-Clement, Prof. Dr. Maurice Buceiie, Margaret Marcus, jacouses Yves Cousîeau (Kaptan Kusto), Leopold Wess, Cecilia Cannoiy, jim Clinging, Maurice Bejart, Stevia VVonder, Mary Weld, juii Torralbo Tamara… ve daha yüzlerce ünlü’den daha mı bilgili?

İslamiyet hoşgörü dinidir.
Müslüman çevresine hoşgörü ile bakan, çevresi ile iyi geçinen ve kendisiyle iyi geçinen kimsedir.
Ancak Kur’an-ı Kerime sözle sataşan zihniyete karşı hoşgörülü davranma şansı da kalmamıştır.
Kur’an Allah sözüdür.
Kur’an üslubu, söyleyişi, özlü ifadeleri ile bütün çağların ve zamanların kitabıdır.
Bütün tabiat kanunlarının sırları Kur’anda gizlidir.
Keşfedilen bütün icat ve keşiflere işaretler vardır.
Kur’an; Kainatın yaratılışını Embiya suresinin 30’uncu ayetinde, dünyanın dönüşünü Yasin suresinin 40’ıncı ayetinde, dünyanın yuvarlak olduğunu Rahman suresinin 33’üncü ayetinde, çekim kanunun Rad suresinin 2’inci ayetinde, kainatın genişlediğini zariyat suresinin 47’inci ayetinde, yukarıya doğru çıktıkça oksijenin azaldığını en’am suresinin 125’inci ayetinde, atmosferin fonksiyonunu embiya suresinin 32’inci ayetinde, rüzgarın aşılayıcı olduğunu Hİcr Suresinin 32’inci ayetinde, atomun varlığını Yunus suresinin 61’inci ayetinde, her şeyin çift yaratıldığını Zariyat suresinin 49’uncu ayetinde haber veriyor.
Yine Kur’an’da; Uzayın fethinden, kutuplardan, elektrikten, kömürden, radyo, telgraf, telefondan bahseden ayetler vardır.
Müsbet ilimler ilerledikçe insanların yapacağı icat ve keşiflere yön verecek olan Kur’an-ı Kerime dil uzatmaya kimsenin hakkı olmasa gerektir.
Hele-hele Cenab-ı Allah bir tane İncil göndermişken birbirine uymayan Matta İncili, Yuhanna İncili, Markos İncili, Luka İncili’ni benimseyen ve bu 4 ayrı İncil’deki çelişkileri görmemezlikten gelen sözde Hristiyanların Kur’an’ı Kerimde çelişkiler bulunduğunu söylemeye hiç hakları yoktur.
Kuran-ı Kerim ilk gönderiliş şekliyle bir tek harfi bile kaybolmadan günümüze kadar gelmiştir.
Oysa her 4 İncil’e de insan sözlerinin karıştığı ilmen sabittir.
Hristiyanlık propagandasına karşı alınacak tedbirlerin eğitimden geçtiğine inanıyoruz.
Yüce İslam dininin her kesimden insanlarımıza çok iyi öğretilmesi gerekmektedir.
Devlet olarak ülkeyi maddi yönde kalkındırma hamlelerine girişirken manevi yönde yapılması gerekenlerde ihmal edilmemelidir.
Hristiyanlık Propagandasına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı her eve bir Kur’an-ı Kerim ve Kur’anın Türkçe açıklamasının hediye edilmesi kampanyası başlatmalıdır.

Hayır kurumlarımızı, Vakıf ve derneklerimizi, hayırsever vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.
Bu açık ve net tedbirler son günlerde yaygınlaşan Hıristiyanlık propagandasına verilecek en güzel cevaptır.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir