9 Aralık 2023

SOHBET KÖŞESİ: KUR’AN-I KERİMDE ATOMDAN BAHSEDEN AYET…

0

Bayan ÖZLEM TEKİNSOY soruyor:
SORU : İslam’ın ilimle ilgili görüşlerini bir okuyucunuza verdiğiniz cevapta açıklamıştınız.
Verdiğiniz cevapta aklıma takılan soru şu:
Siz Kur’an-ı Kerimde Atomdan bahsedilen ayetlerin olduğunu vurgulamıştınız.
Benim incelemelerim atom fikrini ilk defa ortaya atan bilginin yunan filozofu Demokritos olduğu şeklindedir.
Yine İngiliz kimyacısı John Daiton’un atomu İlmi olarak ele aldığını öğrendim.
İslam bilginleri Atom araştırmalarının neresindedir?
Gerçekten Kur’anı Kerimde Atom’dan bahsedilen ayet var mıdır?
CEVAP: İslamın ilme verdiği önemle ilgili bir soruya verdiğimiz cevapta gerçekten Kur’anı Kerimde Atomun varlığına işaret edildiğinden söz etmiş ayrıntıya girmemiştik.
Kur’an-ı Kerimde Atomun varlığına işaret edilmiştir.
Yunus Suresinin 61 ‘ inci ayetine: “Ne yerde, ne de gökte zerre kadar hata ondan daha küçük veya daha büyük bir şey Rabbiniz-den gizli kalmaz. Hepsi Kur’anda yazılıdır” buyrulmaktadır.
Bu Ayet-i Kerimde “zerreden daha küçük” sözünün atomun parçalanmasının mümkün olduğu şeklinde anlaşılabileceği Rühu’d-Di-ni’l İslami isimli eserin yazarı Tabbara tarafından ifade edilmektedir.
Ayetteki, “ne de Gökte” ifadesindeki yerdeki atomun Özelliklerinin Güneş ve Yıldızlarda da aynen mevcut olduğunu açıklamaktadır.
Zilzal suresinin 7-8?inci, Nisa Suresinin 40?ıncı, Sebe suresinin 3 ve 22?inci ayetlerinde de atomun varlığına işaretler vardır.
Atom bir elementin, onun özelliklerini taşıyıp kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen, en küçük parçacığıdır.
Atom fikri İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerden çok gerilere gitmektedir.
Soruda belirttiğiniz şekliyle atom fikrini ortaya koyan ve varlıkların atomlardan meydana geldiğini ilk defa İslamın gelmesinden çok önceleri ortaya atan kişi yunan filozofu Demokritos’tur.
İslam bilginlerinden Ebu Bekir er-Razi, el-Kindİ, İbn-i Sina yunan filozofunun ortaya koyduğu fikirleri geliştiren kimselerdir.
İngiliz Kimyacı john Daiton’un da ciddi şekilde atom araştırmalara yaptığı bilinmektedir.
İslam bilginlerinden el-Kindi, er-Razi, İbni Sina’dan başka Atom nazariyesiyle İlgili bilgiler veren pek çok ilim adamı vardır.
Bu konu önümüzdeki günlerde başka bir okuyucumuzun değişik şekilde sorduğu soruya cevap olarak yeniden ele alınacaktır.
Hoşça kalınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir