30 Kasım 2023

SOHBET KÖŞESİ: MODERN TIP İLMİNİN TEMELLERİNİ MÜSLÜMANLAR ATMIŞTIR

İslamiyet tıp konusunda genel kaideler ve temel esaslar getirmiştir.
Er-Razi, ibni Abbas, İbn-i Cezzar, Ali bin İsa gibi ünlü bilginler, tıp bilginleri yetiştirmiştir.
Eski Sümerler, Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilen Tıp ilmi, Müslüman bilginler tarafından en üst noktaya getirilmiştir.
Tıp konusunda TEMİZLİK temel kaide olarak ortaya konmuştur.
Profesör jacgues Risier’in belirttiğine göre Müslüman doktorlar 622-661 tarihleri arasında yaralara pansuman yapmayı, dağlamayı, kan almayı biliyorlardı.
Tarihte ilk dispanserleri, ilk eczaneleri açanlar Müslümanlar olmuş, bugünkü modern tıbbın temellerini Müslümanlar atmışlardır.
Çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı İslam doktorlarının yaptıkları tedavi şekline günümüzde herhangi bir ekleme yapılmamaktadır.
Ameliyatlarda uyutma yöntemi ilk defa Müslüman doktorlar tarafından ortaya konmuştur.
Mafsal Romatizması, böbrek taşları, çocuk hastalıktan, kalp hastalıkları ile ilgili el-Razi’nin ortaya koyduğu görüşler Avrupalıların üniversitelerinde okutulmuştur.
Hayvan kursağının cerrahi dikiş maddesi olarak kullanılması yine onun buluşudur.
Avrupa’da ” Doktorların kralı” olarak anılan İbn-i Sina’nın uyuşturucu ilaç kullanma, şeker hastalarını idrar yolu ile keşfetme, Al ve Akyuvarlar, Şarbon hastalığı ile İlgili buluşları on yedinci yüzyıla kadar Avrupa Üniversitelerinde ders olarak anlatılmıştır.
İbn-i Sina’nın yazdığı “Kanun-u fi’t-tıp” isimli eseri ders kitabı olarak okutulmuştur.
Ebul- Kasım’ın kadın hastalıkları üzerindeki çalışmaları, cerrahi alanındaki buluşları ,ameliyattaki dikiş usulleri bugün aynen devam etmektedir.
İbn-i Zuhr’un akciğer ameliyatları, İbn-i Rüşd’ün zehirli ve ateşli hastalıklar, îbn’ül- Cezzar’ın iç hastalıklar, Ali bin İsa’nın göz alanındaki buluşları Batılı tıp bilginlerine örnek olmuştur.
Geçmiş dönemlerde yapılanlarla öğünmek yeterli değildir.
Bugün Tıp alanında pek çok buluşlar yapılmaktadır.
Müslüman Türk doktorlarına düşen görevlerin olduğuna inanıyoruz.
Tıp alanında şu anda Avrupalılardan geride kalışımızın nedenini İslam’da aramak yanlıştır.
Kur’an-ı Kerim sadece bir Tıp kitabı değildir.
Müslüman doktorların Kur’an ve Hadislerde işaret edilen hususlardan hareketle yeni buluşlar yapması en büyük temennimizdir.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir