11 Aralık 2023

SOHBET KÖŞESİ: KUR’AN-I KERİMİ TÜRKÇE MAALİNDEN OKUMAK HATİM YERİNE GEÇER Mİ?

0

Sayın İSMET CENGİZ soruyor:
SORU: Kur’an-ı Kerimin Allah tarafından gönderildiği şekilde günümüze kadar geldiğini biliyoruz.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’anı yorumlamak için çalışmalar yapıyor.
Kur’anı yorumlamak ne demektir? Aslından anlaşılamıyor mu? Yorumlanmalı mı?
Ben Arapça bilmiyorum. Türkçesini okuyarak hatim yapamaz mıyım? Türkçesi Kur’an yerine geçmez mi?
Arapça öğrenmeli miyim?
Bu iki sorumu cevaplar mısınız?
CEVAP: Ayetlerin yorumlanması; Onların tefsir edilmesi, açıklanması anlamındadır.
Terim olarak tefsir; İnsanın gücü, aklı ve bilgisi nispetinde Kur’an-ı Kerim’in açıklamaya gayret gösterip, Allah’ın murat ettiği manaya ulaşmaya çalışması demektir.
Kur’an-ı Kerim’de bir “muhkem” bir de “müteşâbih” ayetler vardır.
Muhkem; Yorumunda tereddüde yol açmayacak kadar manası açık olan ayetlerdir.
Meteşâbih de; Manası tam olarak anlaşıldığı söylenemeyen, tam manaları zaman içinde ilmin gelişmesiyle daha iyi anlaşılabilen ayetlerdir.
Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm müfessirler bu gibi ayetleri tefsir ettikten sonra : “Biz ilmi gücümüzle bu yorumu yaptık. Allah kendi muradını daha iyi bilir” derler.
Birçok yorumcunun yorumu zamanla ilmi keşif ve bilgilerin artmasıyla değerini kaybeder ve ayetlerin yeniden yorumlanması gerekebilir.
Bu da Kur’an-ı Kerim’in her zaman yeni ve taze olduğunu gösterir.
Bugün Türkiye’mizde Kur’anın daha iyi anlaşılabilmesi için hem tercümeleri yapılmakta hem de tefsirleri yapılmaktadır.
Bu arada ilmin gelişmesiyle ortaya çıkan olayların yeni icat ve keşiflerin Kur’anda varlığı araştırılmış ve Kur’anda var olan bu icat ve keşifler için de yorumlar getirilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı da budur.
Kur’anın anlaşılması için yapılan bu yorumları normal karşılamak gerekir.
Türkçe meal okumak hatim yerine geçer mi? şeklindeki sorumuza gelince:
Kur’an-ı Kerim, hem lafzı hem manası ile Kur‘andır.
Lafzı da, manası da ilahidir.
Bu itibarla; Kuran mealleri Kur’an hükmünde değildir.
Yüce Rabbimizin öğüt ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kuran-ı Kerim’in meal ve tefsirlerini okumak güzel ve sevaplı bir iş ise de bunları okumakla hatim indirilmiş olmaz.
Hatim; Kur’anın tamamını okumak demektir.
Bu ise Arapça aslını okumakla mümkündür.
Hoşça kalınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir