30 Eylül 2023

SOHBET KÖŞESİ: ANAMUR’U İL YAPMA ÇALIŞMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI -62

Bugünkü bölümde; İnternet adresime gelen maillerden, sorulardan ve bu konuda en çok çalışma yapan sivil kitle örgütlerinin geçmiş dönemde yaptığı çalışmalardan bazılarını sizlerle paylaşacağım:
Yazı dizimizin başladığından buyana geçen süre içerisinde: “gazimert333@gmail.com” internet mail adresime Anamur’un İl olmasına destek veren o kadar olumlu cevaplar ve o kadar çok sorular geldi ki; Onların bir kısmını kendi ÖZELİM ’de bırakarak, bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:
En çok gelen sorular şunlardır:
“ANAMURUN İL OLMASI İLE İLGİLİ SİVİL KİTLE ÖRGÜTLERİNİN BİR ÇALIŞMASI OLMUŞMUDUR?”
“ANAMUR İL OLMAYA HAZIR MIDIR?”
“ANAMUR’UN İL OLMASI İÇİN NE GİBİ AYRICALIKLI ÖZELLEKLERİ VARDIR?”,
“BİZE ANAMURU TANITIR MISINIZ?”,
“ANAMURU TANITICI BİR KİTAP VAR MIDIR?”,
“ANAMURUN İL OLMASINI NİÇİN İSTİYORSUNUZ?”,
“ANAMUR İL OLMAYA LAYIKMIDIR?”,
“ANAMUR İL OLURSA BÜYÜK İLLERDEKİ AHLAKSIZLIKLAR ANAMUR’A TAŞINMAYACAK MI?”
“ANAMURUN İL OLMASINDA KIBRISA EN YAKIN İLÇE OLMASININ ETKİSİ OLABİLİR Mİ?”
“ANAMURUN İL OLMASI İÇİN BAŞBAKAN SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A YAZDIĞINIZ AÇIK MEKTUBA CEVAP ALABİLDİNİZ Mİ?”
Sorular… Sorular… Sorular
Pek çoğu Anamur dışından gelen ve benim boyutumu aşan sorular…
Şimdi bu soruların bazılarının cevabını vermeye çalışacağım:
Anamur’un İl olması için çalışma yapan sivil kitle örgütlerinin başında 1990-2000 yılları arasında sayın Ferudun Torunoğlu’nun başkanlığını yaptığı Ticaret ve Sanayi Odası gelmekteydi.
Sayın Firudun Torunoğlu ve ekibinin o dönemde Anamur’un İl olması için yaptığı çalışmalar her türlü takdirin üstünde olmuştu.
Anamur’un İl olması için yapılan çalışmalarda üst makamlarla yazışmalar yapan, randevuların alınmasını sağlayan sayın Torunoğlu ve ekibinin çalışmalarından bir kısmını kendi ÖZEL’imde bırakarak bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:
Anamur’un İl olması için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı sayın Ferudun Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anamur’un ileri gelenleriyle birlikte bir heyet oluşturup 1996 yılı Haziran ayının son haftası içerisinde Ankara’ya gitmişlerdi.
O dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları ve bir grup Milletvekiliyle görüşmeler yapan hey’ et; Cumhurbaşkanına, Başbakana diğer ilgili yerlere Anamur’un İl olmasıyla ilgili dilekçe ve dosyalar sunmuşlardı.
Cumhurbaşkanlığı makamına sunulan 29.06.1996 tarihli dilekçe; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince 08.07.1996 tarih ve B.01.0.YKB.02/12/-889-2777 sayılı yazı ile gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderilmişti.
Başbakanlık makamına sunulan dilekçe ise; Başbakan’lığın 22.07.1996 tarih ve B.02.0.MÜS.0.11/33-3-0102 sayılı yazısı ile gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.
İçişleri bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 8 Ağustos 1996 tarih ve B050İLİ0060001.216/33-3-6824 sayıyla İÇEL Valiliği’ne bir yazı göndererek; Anamur’un İl yapılması konusunda, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu ve beraberindeki heyet tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına sunulan dilekçenin incelendiği bildirilmişti.
Valilik makamına gönderilen yazıda:
“Mülki İdare teşkilatımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarının detaylı olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özellikle taşra teşkilatımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısı ile konunun Bakanlığımızca yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Denmekteydi.
Adı geçen yazı bilgi olarak 20.8.1996 tarihinde İçel Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünce B054VLK4330600-10/973 sayılı yazıyla o dönemin Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı sayın Fürudun Torunoğlu’na gönderilmişti.
Anamur Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığının yaptığı 1990-2000 yılları arasında bir örneğini verdiğim bu yazışması ne “ilk” ti ve ne de “son” olmuştu.
Sivil Kitle örgütlerinden Ticaret ve Sanayi odası başkanı Sayın Torunoğlu ve ekibinin çalışmalarından bir başka örneği yine sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sayın Torunoğlu ve ekibi 16.12.1997 tarihinde o dönemin sayın Cumhurbaşkanına Anamur’a İl statüsü verilmesiyle ilgili bir dosya sunmuşlardı.
Anılan dosya Cumhurbaşkanlığınca Başbakanlığa havale edilmiş, Başbakanlıkça da 31.03.1988 tarih ve B.02.0.MÜS.0.14/302 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 21.04.1988 tarih ve B050İLİ0060001.2126/33-3 2096 sayılı yazıyla; “Bakanlıkça yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere” dosyanın kabul edildiğini İçel Valiliğine bildirmiş, İçel Valiliğince 1.5.1988 tarih ve İd.ku.10/420-2813 sayılı yazıyla Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bilgi verilmişti.
İşte 1990-2000 yılları arasında Anamur’un İl olmasıyla ilgili sivil kitle örgütlerinden Ticaret ve Sanayi odasının çalışmaları bu şekildeydi.
Sayın Fürudun Torunoğlu’nun ekibiyle birlikte Ticaret ve Sanayi odası başkanlığı döneminde Anamur’un İl olması için yaptığı çalışmalar ulusal basında, mahalli basında büyük ilgiyle karşılanmıştı.
Ayrıca sivil kitle örgütlerimizin Anamur’un İl olması konusunda yaptıkları ve yapacakları çalışmaları MERSİN GAZETESİ aracılığıyla sizlerle paylaşmaları da en büyük arzu ve temennimizdir.
O dönemde İnternet Mail adresime gelen soru içinde sorulardan bir tanesi Sivil Kitle Örgütlerinin Anamur’un İl olması konusunda çalışma yapıp yapmadıklarıyla ilgiliydi.
Ticaret ve Sanayi odası örneği sanırım bu konuda güzel bir örnek olmuştur.
Ancak bu çalışmalar sadece anılarda kalmamalı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 1990-2000 yılları arasında başlattığı İl olma projesini devam ettirebilmek için yeni çalışmalar yapmalıdır.
Sivil Kitle Örgütleri Anamur’un İl olmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdikleri takdirde bu bilgileri de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım.
İnternet mail adresime gelen soruları yazı dizimizin ilerki bölümlerinde cevaplandırmaya devam edeceğim.
Bundan sonraki bölümde Anamur’un İl olmasına katkıda bulunacak bir projeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine aktarılan BARIŞ SUYU projesi için Anamur’da yapılan Alaköprü Barajından bahsedeceğim.
Hoşça kalınız.
(devam edecek)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir