27 Eylül 2023

PENCEREMDEN: 100. YIL COŞKUSUNA ÇAĞRI

Devletlerin ve kurumların 100. Yılları çok önemli ve değerlidir. Cumhuriyetimizin onuncu, ellinci ve yetmiş beşinci yılları çok Devlet tarafından önemli etkinliklerle kutlanmıştı.
10. Yıl Marşı bugün bile aynı heyecan içinde söylenmektedir.
Ancak 2023 yılında;
önce 6 Şubat, sonra 20 Şubat ve artçı depremlerinin yarattığı yakıcı felaketler  ve ölümler ile Mart ayında erkene (14 Mayıs) alınan tarihi milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Ardından,  Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura(28 Mayıs’a) kalması nedeniyle yeterince gündeme gelemedi.
Bu nedenle Cumhuriyet’in 100. yılında önemli kilometre taşları olan gelişmeler üzerinde toplumsal farkındalık yeterince yaratılamadı. 2023’de ilk olarak İzmir İktisat Kongresi’nin(17 Şubat-4 Mart 1923);
ikincisi Mustafa Kemal’in kurtuluştan  sonra  Mersin’e gelişinin (17Mart 1923) 100. Yılı  yaşandı.
Önümüzde 24 Temmuz Lozan Anlaşması ile 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının ve Ankara’nın Başkent olarak ilanının 100. Yılı olmak üzere üç  önemli 100 yıl vardır.
ADD, ÇYDD, EĞİTİM-İŞ, 29 EKİM KADINLAR DER  VE YKKED MERSİN ŞUBELERİNDEN TOPLANTIYA  ÇAĞRI…
Yukarıda adlı geçen beş derneğin Mersin Şube Başkanları 23 Haziran 2023 Cuma günü Mersin Gazeteciler Cemiyetinde yaptıkları aşağıdaki ortak basın açıklamasıyla Mersin’deki duyarlı tüm kurumları, yerel yönetimlerin,  Demokratik Kitle Örgütlerinin(meslek odaları, sendikalar, Dernekler, Kulüpler , Spor ve Sanat Kurumları), yönetici ve temsilcilerini, 12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ(YARIN) SAAT 17:30’DA ADD MERSİN ŞUBESİ’NİN SİLİFKE CADDESİ’NDEKİ BİNASINDA 100. YIL HAZIRLIK VE EŞGÜDÜM TOPLANTISI’na davet etmektedirler .
HAYDİ CUMHURİYETİN 100. YILINDA MERSİN’DE HEP BİRLİKTE…!
“BASINA VE KAMUOYUNA,
100. YIL ORTAK KUTLAMA VE ETKİNLİK TOPLANTISINA DAVET EDİYORUZ…!
24 Temmuz 1923 de imzalanan Lozan Barış anlaşması, 13 Ekim 1923 yılında Ankara’nın başkent olması ve 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyetinin  kuruluşunun 100. Yıllar gelişmelerinde son dönemecine girmektedir. Daha sonrasında, 20 Temmuz 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve 23 Haziran 1939 tarihinde Hatay’ın Türkiye’ye bırakılması için Fransa ile anlaşma imzalanmıştır. Böylelikle Yeni Türkiye Cumhuriyeti Dünyaya kendini kabul ettirmiştir. Bu anlaşmalarla Cumhuriyetimiz büyük Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünya’da Barış’ ifadesiyle bölgesinde ve Dünya’da barışı savunmaktadır.
Tüm bu anlaşmalar ile bugün Cumhuriyetimiz, kuzeyimizde Karadeniz Ukrayna ve Afganistan’da yaşanan savaş ve gerginlikler ile güney sınırımızda Irak ve Suriye’deki çatışmalar ve İran;da iç gerginliklerin yaşandığı ateşten coğrafya’da, Montrö sözleşmesi ile Dünya Barışının da sigortası BARIŞ ADASI durumundadır. Milyonlarca insanın öldüğü iki dünya savaşının onlarca emperyal işgal, darbe ve çatışmaların yaşandığı 20. Yüzyıldan bugüne kalan 100 yıllık tek barış anlaşması Lozan’ın 100. yılda kıymetini bilmek, egemenliğin padişahlıktan alınıp halka verildiği, ümmet toplumundan yurttaş toplumuna geçilmesinin, Köy enstitüleri ve halkevleri ile başlatılan aydınlanma hamlesinin önemini gelecek kuşaklara aktarmak durumundayız.
Bu saptamadan hareketle, Mersin’de Cumhuriyetimizin 100. Yılını anlamına yakışır biçimde kutlamak Mersin’de bunun güç birliği yapmak ve etkinliklerimizi birlikte bir takvim içerisinde planlamak üzere 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17:30 da ADD Mersin Şubesinde bir toplantı düzenlenecektir.
Bu toplantıya Mersin’deki tüm belediyeleri tüm meslek odalarına, sendikalara, derneklere, yerel yazılı ve görsel basınımıza yerel kültür sanat topluluklarına, sanatçılarımıza, yazarlarımıza bu toplantımıza ve çalışmalarımıza katılmaları ve katkı vermeleri için açık bir çağrı yapıyoruz.
Duyarlı tüm toplum kesimlerini aramızda görmek bizlere onur ve güç verecektir’ denilmektedir.
Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında ‘bizde varız’ diyen tüm kurumları bu toplantıya bekliyoruz.
Saygılarımızla,
ADD Mersin Şubesi,   ÇYDD Mersin Şubesi,  Eğitim-İş Mersin Şubesi
29 Ekim Kadınlar Der. Mersin Şubesi,      YKKED Mersin Şubesi”
ETKİNLİKLER TAKVİMİ OLUŞTURULACAK
Bu toplantıda Mersin’deki yerel yönetimlerin temsilcileri ile , Demokratik Kitle Örgütlerinin. yönetici ve  temsilcilerinin katılımıyla belirlenecek tarihler arasında her kurumun yapacağı etkinliklerin  takviminin oluşturulması planlandığı belirtilmektedir.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı  hazırlıkları çerçevesinde, Atatürk’ün 17 Mart 1923 de Mersin’e gelişinde
söylediği, “Mersinliler Mersin’e Sahip Çıkınız“ veciz sözünü günümüze şöyle adapte ederek şöyle söylemek mümkündür.
Mersinliler;
Cumhuriyetimizin 100. Yılına sahip çıkınız ve yukarıdaki toplantıya katılınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir