25 Şubat 2024

SOHBET KÖŞESİ: HAZRETİ MEVLANA’NIN 749. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SEVGİ İLE İLGİLİ SÖZLERİNDEN BİR DEMET VE İSLAMDA SEVGİ TANIMI

0

İşte Hz. Mevlana’nın SEVGİ ile ilgili sözlerinden bir demet:

”…Eğer Rabbim seni bana yazmışsa, Benden kaçışın yok..! Lakin kader seni benden almışsa, Ağlamaya lüzum yok. ”

”…Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. ”

”…Ayni dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. ”

”…Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir.! ”

”…Şah bile sevgiye köledir. ”

”… Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah cc’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. ”

”…Yalnızlık, adam olmayanın vereceği sevgiden, saygıdan yeğdir. ”

‘…Ey sevgili.. Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz. ”

”…Seni Seveni Zehir Olsa Yut , Seni Sevmeyeni Bal Olsa da Unut..”

Evet…Mevlana’nın “GEL” çağrısının temelinde “SEVGİ”vardır.

İnsan varlığının en önemli özelliklerinden biri sevgi’dir…

Sevmek; Allah tarafından insanlara verilmiş ilahi bir duygudur.

Allah’a iman; samimi bir sevgiyle taçlanır.

Sevgi’den uzak ve korkuya dayalı bir iman tam değildir.

Samimi ve sağlam bir imanda sevgi vardır. Sevgiden uzak olan bir iman, bir inanış gösterişten ibarettir. Hafif bir esintiyle yıkılır, yok olur.

Sevgi hayatın bereketidir…

Nasıl mı?

Annenin çocuğuna kucak açması sevgiyledir. Çocuğun anne kucağına koşması sevgiyledir…

Çiçekler sevgiyle açar…

Ağaçlar sevgiyle yeşerir…

Petekler sevgiyle dolar…

Kuşlar sevgiyle kanatlanır…

Kavgalar sevgiyle önlenir…

Barış sevgiyle sağlanır…

Son günlerde medya’da sıkça görülen kadın şiddet ve katliamlar sevgiyle son bulur.

“İhtilal” denemeleri ancak sevgiyle sona erebilir…

“Demokratik açılım” çalışmaları sevgiyle noktalanabilir..

“Din’de özgürlük” sevgiyle sağlanır…

“Maçlar”,“Yarışmalar”lar sevgiyle kazanılır…

Kış; Bahar sevgisiyle son bulur…

Bahar; Kış sevgisiyle uğurlanır…

Sevgi; Allah’ın emri ,Peygamberin ahlakıdır.

Tabiat ve çevre sevgisi olgun insanların vazgeçemeyeceği özellikleridir.

Medeniyetler; Sevginin sonucunda meydana gelmişti.

Laboratuar’larda insanlığın iyiliği için 10’larca,100’lerce tekrarlanan deneyler iş ahlakının, vazife aşkının ve sevgi’nin sonucudur.

Sevgi Allah vergisidir…

Allah vergisi sevgi olmasa; Uçaklar uçmaz, gemiler yüzmez, çarklar dönmez, fabrika bacaları tütmezdi.

Çocuğa karşı sevgi olmasa; Hangi anne uyumaz-uyutur, yemez-yedirir, içmez-içirir, giymez-giydirirdi?…

Sevgi ömrümüzün tadıdır… Zorlar sevgiyle aşılır…Yollar sevgi ile açılır…Hayat yarışı sevgi ile kazanılır…Gündüz geceye, gece gündüze sevgiyle girer…

Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, Kur’an sevgisi, dünya sevgisi, vatan ve millet sevgisi,

Bayrak sevgisi, tarih sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi, tabiat sevgisi, kitap sevgisi, anne sevgisi, çocuk sevgisi, barış sevgisi hep iyiliğe ait sevgilerdir…

Allah sevgisi; İhlas’ı, Kur’an sevgisi; Kur’an ilimlerini, Dünya ve tabiat sevgisi; müspet ilimleri, tarih sevgisi; vatan sevgisini, vatan sevgisi; Şehitlik ve Gazilik rütbesini, insan sevgisi; eşsiz medeniyet hamlelerini doğurmuştur.

Muhteşem kütüphaneler; Kitap ve okuma sevgisinin, dünyada kurulan devletler; vatan sevgisinin sonucudur.

Anne sevgisi, çocuk sevgisi ve bütün sevgiler, Allah’ın kutsal emirlerinin meyvesidir…

Maddenin en küçük parçası olan Atom’un yapısı, muhteşem kainatın dürülüp küçülmesidir.

Kainat ise atom’un büyütülmüşüdür…

Kainatın dürülüp atom’a sığdırılmasında da,atomun büyütülmesinde de Allah’ın akıllara durgunluk veren yüce kudreti,ince sanatı,insana lütuf ve sevgisi vardır.

İnsanın yaratılışı da ancak ilahi kudretle izah edilebilir…

Vücudun çalışması insanı hep ilahi kudrete götürür…

Bir tek böbreğin ömür boyu yaptığı fonksiyonu bir defa yapmak üzere icat edilen makineye harcanan emek ve masraf akıllara durgunluk verecek kadar çoktur.Onun da olumsuz yan etkileri giderilememiştir.

Karaciğerin gördüğü iş yapılmak istense Ankara büyüklüğünde bir makineye ihtiyaç vardır.

İnsan beynine ise henüz girilememiş onun rakamlarla ifade edilemeyecek fonksiyonları hesap edilememiştir.

Suni kalp yapma çabaları, kalbin sadece kan pompalama fonksiyonunu yapmaya yöneliktir.

İnsan beyninden çıkıp insanın gönlünde taht kuran “SEVGİ” nimeti insan eliyle icat edilemeyecek kadar kutsal bir Allah vergisidir.

Hz.Ali’nin ; “Sen kendini küçücük bir eser mi sanıyorsun? Sende koskoca bir alem dürülüp toplanmıştır.” sözü insanın Allah vergisi sevgi’nin hem merkezi, hem hedefi olduğunu gösteren güzel bir vecize’dir.

Kâinattaki tabii cazibe gücünün, Mevlana’nın “GEL” çağrısının temelinde “SEVGİ”vardır.

Tabiatın insana itaat etmesi, tabiatta hürriyet içinde yaşarken kafese girmeye razı olan kuşların saflığı bu sevgiyi telkin etmekte değil midir?

Allah’ın kullarına sevgisine; Af ve merhamet, Peygamberin ümmetine sevgisine Şefaat denilmiştir.

Bu sebeple dünya sevgi üzerine, ahiret sevgi üzerinedir.

Peygamberimizin; “Vatan sevgisi İmandandır…” Hadisi,kutsal sevginin vatanı ayakta tutacağına,imanın bir parçası olduğuna delildir.

Allah’ı seven Peygamberi sevmelidir…

Allah’ı ve Peygamber’i seven;Allah’ın sevgi emrine, Peygamberin sevgi temeli üzerindeki yaşayış ve telkinlerine uymalıdır.

“Allah’ın kullarına sevgisi,annenin çocuğuna olan sevgisinden yüzlerce kat fazladır.”

Allah’a iman ve sevgide bu vefa duygusu vardır.

“Bir gözün hatırı için bin göz sevilir.

Allah’ı seven; Allah’ın yarattıklarını da sevmeli, barış içinde yaşamanın yollarını aramalıdır.

İnsan; “Yaratılanı yaratandan ötürü sevmelidir.

Çünkü; Sevgide iman, imanda sevgi vardır.,

Hoşça kalınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir