22 Eylül 2023

SOHBET KÖŞESİ: ŞEHİTLER ÖLMEZ, EZANLAR SUSMAZ, BAYRAKLAR İNMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ…

Son günlerde Şehitlerimiz yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor…

Son aylarda Anadolu’muz ve Türkiye’miz üzerinde çeşitli oyunlar oynanmaktadır.

Ülkemiz; Amerika, Yunanistan gibi dış düşmanlarımız tarafından savaş ortamına sokulmak istenmektedir.

Kahpe Yunan kendisini destekleyecek ülkeler bulmak peşinde…

PKK, PYD terör örgütü ve onun uzantısı olan Partiler, STK’lar, KCK’lar ve yandaşları dış güçlerden aldıkları desteklerle Türkiye’yi bölmek – parçalamak için olmadık entrikalar çeviriyorlar…

Hala Hendekler kazılıyor, Camiler yakılıyor, Kuran-ı Kerimler yırtılıyor, polis ve jandarmalar şehit ediliyor…

Anadolu’da Ateşperest bir Kürt devleti kurmak isteyenlerin arkasında sözde dost (!) devletler de var…

İşin çok çok enteresan tarafı muhalefet partilerinin 6’lı ganyan oynarcasına Türkiye Yunanistan gerginliğini bir oyun gibi görmeleri…

Öyle ki en büyük muhalefet parti lideri Cemhurbaşkanımızın Yunan başbakanı ile anlaşarak sahte bir oyun peşinde olduklarını söylemeleri… ( sözlerini sizlerle paylaşmaya dilim varmıyor)

Daha birkaç gün önce ABD, Türkiyeye 6 km. mesafede PKK – PYD ile ortak tatbikat yapmıştır.

Yumanistan saldırılartna devam ediyor… Asırlarca Müslüman Türk yurduna göz koyan dost (!) devletler…

Binlerce şehidimizin kanıyla sulanan Çanakkale’de Müslüman Türk Milletinden Osmanlı tokadı yiyen şu andaki sözde dost devletler…

Neden Anadolu’ya göz koymak, niçin Müslümanlığı yok etmek ve yerine başka bir ırk, başka bir din getirmeye çalışmak istiyorlar?

Neden Anadolu?

Anadolu; Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören, üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir yarımadadır.

M.Ö. Hititler, Frigler, Ermeniler buraya yerleşip, medeniyet kurmuşlardır.

Yunanlılar, Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar da Anadolu’ya hâkim olmuşlardı.

Selçuklular, Emeviler, Abbasiler Anadolu’ya hâkim olmak istemişler, başarılı olamamışlardır.

Müslüman Türkler ise; Anadolu’yu fethetmek ve onu yurt haline getirmek için, uzun ve kanlı mücadeleler yapmış ve bunda muvaffak olmuşlardır.

Türklerin Anadolu’yu yurt yapmak istemelerinin sebepleri nelerdi?

Anadolu’nun Türklere ait bir yurt olduğunu ilk defa Haçlı yazarlar belirtmişlerdir.

Ermeni tarihçilerden Hayton;

“Türkler, Türkiye’nin sahibi olduktan ve sultanın yönetiminde burada yerleştikten sonra, Latinler bu memleketi Turgia adıyla anıyorlar” demiştir.

Bu satırlar Anadolu’nun Türk yurdu olarak kabul edildiğinin ve Türkleştiğinin kesin delilidir.

Emeviler, Abbasiler Anadolu’yu fethetmeye muvaffak olamamışlardı.

Her türlü meşakkat ve sıkıntılara rağmen Türklerin Anadolu’yu fethetmek istemelerinin sebeplerinden biri CİHAD gayesidir.

İlay-ı Kelimetullah ve Allah’ın adını yaymak için Müslüman Türkler, Anadolu’yu fethetmek istemişlerdir. Bir diğer sebep, yeni bir yurt edinmek ve yerleşmek ihtiyacıdır.

Türkistan’dan, Horasan’dan gelen Türk savaşçılarının ve dervişlerin bütün gayesi, Anadolu’yu İslamlaştırarak, yeni bir yurt kazanmaktı.

Başka bir sebep de; kendilerini beslemek ve hayvan sürülerine otlak bulmak isteğidir.

Anadolu çok zengin ve bereketli topraklara sahiptir.

Türkler Anadolu’yu fethetmeden önce güneylerinde ve doğularında Müslümanlar ve Batı’da ise Bizanslılar vardı.

Türklerin topraklarını genişletmek için Müslümanlara saldırmaları uygun değildi.

En uygunu Batı’ya, Bizans’a hücum etmek ve Anadolu’ya hâkim olmaktı.

Bütün Türkmenlere, fetih adresi olarak yıllarca Anadolu gösterilmiş ve Bizans üzerine akın yapmaları istenmiştir.

Anadolu’nun fethi için yüz binlerce Türk askerinin kanı Anadolu topraklarını sulamıştı.

Emevi ve Abbasiler’in dört yüz yılda başaramadıkları fetih olayı, Türkler tarafından yüz-yüz elli yılda gerçekleştirilmiş ve Anadolu Müslüman Türk yurdu haline getirilmiştir.

Anadoluyu bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Anadolu Müslüman Türk yurdudur ve Müslüman Türk yurdu kalacaktır…

Anadolumuzda Ateşperest Kürt devleti kurmak isteyen PKK terör örgütü ve ÖZERKLİK isteyen yandaşları istemese de…

Evet… Şehitler ölmez. Ezanlar susmaz, Bayraklar inmez, Vatan bölünmez…

Parti kavgalarını bırakalım. Ülkemize sahip çıkalım.

Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir