24 Mayıs 2024

‘YENİ PAKETTE 3 KİŞİLİK İŞİ 1 KİŞİYE YIKMAK VAR!’

0

“Paketi, ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir. Söz de kamu tasarruf paketinde ne var? Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltma var!”

Haber / BARIŞ ÇOBAN

Mersin’de, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanların kazanılmış haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunan KESK üyeleri sokağa çıkıp eylem yaptılar. Bir de basın açıklaması gerçekleştiren emekçiler adına açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı KESK Dönem Sözcüsü Mahmut Sümbül gerçekleştirdi.
Sümbül, “İktidarları boyunca uyguladıkları ekonomi politikalarıyla kamu kaynaklarını yağma eden ve yandaşlarına servet olarak aktaranlar, sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını; başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için, işe yarayacağına kendilerinin bile inanmadığı 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ayarlı bir ekonomik program açıklayarak, dillerinin altındaki baklayı çıkardılar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde “Kamu tasarruf ve verimlilik paketi” ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir. Söz de kamu tasarruf paketinde ne var? Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltma; yeni hastane, okul, lojman, sosyal tesis yapımını sınırlama var.” dedi.

“Pakette, vergide adaleti sağlama yok!”

Mevcut sosyal tesislerin ‘Ekonomiye kazandırılması’ yani satılarak elden çıkarılmasının olduğunu söyleyen Sümbül, “Kamu tasarruf paketinde, kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlama, destek personel sayısının azaltılması dolayısıyla iki, üç personelin işini bir personele yıkma, Angarya çalışma var. Esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştirme; yani kadrolu güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamı büyütme lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin piyasa koşullarına göre arttırılması var. Mevcutta sınırlı sayıdaki personelin yararlandığı servis hizmetinin dahi kaldırılması var. Kamuda tasarruf paketinde ne yok? Bütçenin en az dörtte birinin “Vergi harcaması” adı altında istisna, muafiyet ve indirimlerle sermayeye, patronlara ayrılmasından vazgeçme, vergide adaleti sağlama yok. Yandaşlara, “Beşli çetelere” hazineden yapılan döviz garantili projelere son verme, en azından TL üzerinden ödeme yok. Kur korumalı mevduat soygununun faturasını halka yıkmaktan vazgeçme, bir dakikalık masrafı 2 emeklinin maaşından fazla olan (20 bin TL) sarayın harcamalarını kısma yok. Kamu idarecilerinin kullandığı mevcut lüks uçak ve makam araçlarının sayısını azaltma yok. Halk yoksullukla mücadele ederken 81 ile Hükümet Konağı yapmaktan vazgeçme yok Personel alımında liyakatı ortadan kaldıran, torpilin kapısını sonuna kadar açan mülakatta, siyasal kadrolaşmaya son verme. yok.” şeklinde konuştu.

‘KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!’

BARIŞ ÇOBAN
Mersin’de, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanların kazanılmış haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunan KESK üyeleri sokağa çıkıp eylem yaptılar. Bir de basın açıklaması gerçekleştiren emekçiler adına açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı KESK Dönem Sözcüsü Mahmut Sümbül gerçekleştirdi.

Sümbül açıklamasını şöyle sürdürdü;
“İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasledilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır. Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağız şiarıyla; uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasbedilmesi,
Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması,
3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya vb. uygulamaları yaygınlaştırma,
Kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım v.b yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması,
Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane vb. kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması,
Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır.”

“İnsanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!”

“Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın liyakatı tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz. İktidarı uyarıyoruz! Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez. Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastanene; yolcu garantili hava limanı gibi işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat tasarrufu ile köşeyi dönenlerden tasarruf yapın, biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil.

Tüm Kamu Emekçilerine ve Emeklilerine çağrımızdır:
Kazanılmış haklarımızı savunmak, kamunun tasfiyesine dur demek için,
Esnek kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencemize, geleceğimize sahip çıkmak için,
Krizin bedelini uygulanan ekonomik politikalar sonucunda zengin edilenlerin ödemesi için, Aşağıdaki taleplerimizle işyerlerinde ortak mücadeleyi örelim, kazanılmış haklarımızı birlikte savunalım.
Yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret,
Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,
3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi,
Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının yüzde 10 indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi,• Mülakatın kaldırılması kamuda liyakatın tesis edilmesi,
Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasası için, insanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!Yaşasın KESK!”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir