18 Nisan 2024

‘Tüm imzaları görevli bürokratlarınız atmış olsalar bile, SORUMLULUK SİZE AİT’

0

“Mersin kenti hızla yağmalanıyor. Korumakla görevli kurumlar tarafından, yerel yöneticiler tarafından, para hırsı gözünü bürümüş kent yağmacıları işbirlikçileri tarafından yağmalanıyor!”

Haber / MUSTAFA ÖZCAN

Duayen Mimar Abdullah Yılmaz Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yine ikircikli davrandığını söyledi. Düne kadar koro halinde sahildeki Mersin’in hava koridoru ve çevresinde kalan az sayıdaki alanlarda verdikleri yüksek yoğunluklu yapılaşma kararlarıyla sahili çin seddi gibi yandaş organize örgütlerin servet alanlarına dönüştürürken, Tarhan’ın bu sefer güneşi balçıkla sıvayamadığını söyleyen Mimar Yılmaz, “Mersin halkı gerçeği gördü. Mersin halkı kendisine ait olan sahili, ‘Ranta ve yağmacılar için gelire dönüştüremezsiniz.’ dedi!” diye konuştu.
“BELEDİYENİZDEN BELGE GELDİ”
Park Plaza bitişiği, Galatasaray Meydanı Karşısı ucube beton kule 37 kat ile ilgili Mezitli Belediyesi’nden gelen son cevabı paylaşan Yılmaz;
“CİMER başvurunuz incelenmiş olup; konu ile ilgili olarak İmar Kanunun İlgili maddesinde; “Ruhsat müddeti: Madde 29- Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.” olarak belirtilmiştir. Bahse konu blokların yapı geçmişleri aşağıda belirtildiği gibidir.
A Blok için;
01.12.2016 tarihinde yeni yapı ruhsatı,
10.05.2017 tarihli seviye tespit raporu %15 (Kazı ve Temel Üst kotuna kadar olan kısım)
10.12.2020 tarihinde isim değişikliği
09.11.2021 tarihinde isim değişikliği
25.07.2022 tarihinde isim değişikliği
14.09.2022 tarihinde tadilat ruhsatı düzenlenmiştir.
B Blok için;
01.12.2016 tarihinde yeni yapı ruhsatı
10.12.2020 tarihinde isim değişikliği
09.11.2021 tarihinde isim değişikliği
08.04.2022 tarih ve 2022/2 sayılı “Olur” ile B Blok ruhsatı iptal edilmiştir.
A Blok için 01.12.2016 tarihinde düzenlenen yeni yapı ruhsatı; ilgili mevzuatta belirtilen ruhsat süresi nedeniyle hükümsüz hale gelmeden, isim değişikliği ve tadilat işlemleri ile yürürlükte bulunmaktadır.” diyerek açıklamada bulundu.
“NEŞET TARHAN MERSİNLİLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ!”
Neşet Tarhan’ın bu ucube kulenin ruhsatının kendi zamanında verilmediği, 1980 yılında verildiği söylemi için Mersin halkından özür dilemesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Günümüzde Mersin’de, işlenen kentsel suçlar, en son Mezitli’de, esasta 1. 5 emsal, 16 kat olan arsasına 1980 yılından beri uğraşarak, 5 defa tadilat ruhsatı ve yeni ruhsat adı altında inşaat ruhsatı alarak 37 kat beton kule aykırı emsal ve taks alarak ucube kule inşaatına başlayan yatırımcı, kendisine sebebi açıklanmayan yapılan imar ayrıcalıkları ortaya ortaya çıkınca Tarhan, “Bu ruhsatı ben vermedim, 1980 yılında alınan bir ruhsat.” deyip konuyu kapatmak istemişti. Tutmadı, yeni çözüm arayışlarına gidildi, bir mucize oldu. 1980 yılından beri bugünkü hedefi için uğraşan yatırımcı firma, Mezitli Belediyesi’ne bir dilekçe vererek inşaatının kat yüksekliğinin düşürülmesi, emsal katsayısının düşürülmesini talep etti. Yani kat yüksekliği 16 kata, emsal 1. 5 ‘a düşecekti. Sayın Neşet Tarhan Bey gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında müjde gibi açıkladı. Bir gerçek daha deşifre oldu. Mersin’in sürdürülebilir şehir planları ile değil, ranta göre şekillenen, ahbap çavuş ilişkisi ile düzenlenen kişisel rant temalı, kamu yararı içermeyen günübirlik planlarla yönetildiği ortaya döküldü. Mersin kenti hızla yağmalanıyor. Korumakla görevli kurumlar tarafından, yerel yöneticiler tarafından, para hırsı gözünü bürümüş kent yağmacıları işbirlikçileri tarafından yağmalanıyor veya ses çıkarılmıyor. Sayın Tarhan, belediye başkanlık makamı sorun getirici değil, sorun çözücü makamdır!” şeklinde konuştu.
“SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ!”
Belediye başkanının, belediye teşkilatının en tepesinde görev yapmakta olan halkın oylarıyla belirli bir süre için seçilen geçici bürokrat olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Siz Neşet Tarhan, Belediye başkanı olarak, Mezitli Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğunuzu bir kez daha hatırlatırım. Mezitli Belediyesi’nde görev yaptığınız dönemde verilmiş olan tüm imar durumu, inşaat ruhsatı, genel iskan vs. izinlerin altındaki tüm imzaları görevli bürokratlarınız atmış olsalar bile, sorumluluğu size ait, müteselsilen kefil olduğunuz imzalardır. İmzalamamış olmanız sorumluluğunuz olmadığı anlamına gelmez. Cehaletle suçladığınız insanlar çok iyi bilirler ki genelde belediye başkanı ruhsat imzalamaz, lakin 37 kat ucube beton kulenin döneminizde verdiğiniz aykırı tadilat proje ruhsatları ve kullanılması gereken emsal katsayısından çok fazla emsal katsayısı, imar planlarına, ruhsatlı proje eklerine aykırı inşaat alanı kullanılmasına rağmen, verilen izin belgelerinin altında emriniz altındaki elemanlarınızın olsa da bu imza benim değil diyerek, sorumluluktan kaçamazsınız. İnsanlar bunu çok iyi bilirler, bir kez daha hatırlatmak isterim!” diye konuştu.
“EN SON 2 TADİLAT RUHSATINI TARHAN İMZALAMIŞ!”
Mezitli ve diğer ilçe belediyelerine, yıllardır çıkarılması için mücadele ettiği yüksek yapılaşma Yönetmeliğinin olmadığı kentimizde insan varlığını, hayatını hiçe sayan, vasıfsız inşaat ruhsatı verilen ucube beton yığını 37 katlı ve diğer onlarca aykırı, ucube yüksek beton yığını kulelerin içinde yaşayan insanlar için her an mezara dönüşebilecek nitelikteki vasıfsız, denetimsiz yüksek yapılar, rant için bilinçsizce katledilen tarım alanları, narenciye bahçeleri Mersin’in ciğerlerine seçilmişlerle, yerel yöneticilerce saplanmış hançer olduğunu ifade eden Yılmaz, “Çok merak ediyorum, bu belediye başkanları makam koltuğuna oturunca iplerinin ucunu elinde tuttukları, dozaj ayarı verdikleri bir takım dolgu malzemesi insancıkları gördükleri gibi, Mersin halkını da salak mı görüyor? Güneşin balçıkla sıvanamayacağını hep birlikte göreceğiz. Tarhan, geçtiğimiz günlerde ‘Kulenin inşaat ruhsatı benim dönemlerimde verilmedi, 1980 yılında ruhsat verildi’ diye basın açıklaması yaptı. Toplantıda bu ucube beton yığını kuleye ruhsat verilmesine TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Mersin Şubesi ve diğer meslek oda şubelerinin olumlu görüş verip vermedikleri konusunda Tarhan, sadece ilgili meslek odalarının onaylarını aldığını, olumlu görüş bildirdiklerini belirterek nedense detaylı açıklamada bulunmadı. Neşet Tarhan Bey, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Ocak Meclisi 1. Oturumunda, gündem dışı söz alıp, ‘Sahilde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Galatasaray Meydanı karşısındaki ucube toplam 37 katlı (3 bodrum+ zemin+32 kat) beton yığını kulenin inşaat ruhsatı benim dönemlerimde verilmedi’ diye açıklama yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarhan’a destek vermek için söze girmiş, konu üzerinde bilgi sahibi olduğunu gösterircesine kulenin inşaat ruhsatının 1980 yılında alındığını Tarhan’ın konu ile hiç alakası olmadığını söylemişti! Tarhan daha öncede de kule inşaatının yapıldığı arsanın ön tarafındaki panel çit’in üzerine ‘Bu inşaatın ruhsatı benim zamanında verilmemiştir’ tabelası asmıştı! Oysaki Mersin’in utancı, utanç abidesinin en son 4. ve 5. son tadilat ruhsatını Tarhan’ın başkanı olduğu Mezitli Belediyesi vermişti. İmzalar kendi belediye bürokratlarına aitti. Bir kent suçu oluşacak olursa, tıpkı devam eden hukuksal süreçler gibi, bu ucube yapının hemen batısında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Park Plaza Sitesi için düzenlenen 3/19 14.10.1998 tarih 35 sayılı imar durumunda yapı yoğunluğu (emsal)e: 1. 50 olarak belirlendiği halde, mevcut yapılaşmadaki inşaat alanının bu emsalin çok üstünde, olduğu ortaya çıktığı örneğinde olduğu gibi, devam eden hukuksal süreçlerde yargılananlar talimatları verenler değil imzalayan bürokratlar olacaktı!” dedi.
“KAMU YARARI NEREDE?”
Neşet Tarhan’ın Meclise kendisi teklif verdirerek, toprak sahiplerine ait, inşaat ruhsatı alınırken kamuya terk etmeleri gereken inşaat alanınının önündeki alanı ticari rekreasyon alanına çevirdiklerinden, yapılaşmaya açtıklarından hiç bahsetmediğini ve kimsede sormadığını anlatan Yılmaz, “Ben size soruyorum Sayın Tarhan, bu plan tadilatlarında kamu yararı nerede? Neden bu alanı meclise getirip, yeni bir fonksiyon yüklediniz? Tarhan bu ucube kulenin ruhsatının 1980 yılında verildiğini, kendisinin hiç alakası olmadığını kayıtlı görsellerinde ifade etmiş, Sayın Vahap Seçer Bey’de tasdiklemişti. Oysaki, benim alakam yok, ben ruhsatını vermedim, ruhsat 1980’de verilmiş dediğiniz bu ucube kulenin hem ruhsatını ve batısındaki emsal katsayısının 1.5 olması gereken oysaki yerinde 4. 5. emsallerin telaffuz edildiği Park Plaza Sitesi için Cimer’e dilekçe vermiştim. Konu üzerinde gelen cevapta; ‘Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Park Plaza Sitesi için düzenlenen 14.10.1998 tarih 35 sayılı imar durumunda yapı yoğunluğu (emsal) E: 1.50 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sitenin batısında yer alan ve bugünlerde inşaat yapılmaya başlanan arsaya daha önce 1980/1985/1989 tarihlerinde inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. 17/11/2015 tarih 505 sayılı imar durumuna göre, A blok B+Z+32 kat ve B blok B+Z+16 kat olarak 2016/231 Numara ile iki bloklu yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mevzuatta belirlenen yapım sürelerine göre geçerliliği bulunan ruhsat 14/09/2022 tarihinde tek blok B+Z+32 kat olarak tadilat ruhsatı düzenlenerek tek bloğa dönüştürülmüştür. Ruhsat aldığı tarihte yürürlükte bulunan uygulama imar planında farklı kat ve düzende birden fazla yapı yapılabileceğine dair plan uygulama hükmü tarif edilmiştir.” denildi. 2022 yılında Mezitli Belediye Başkanlığınız devam ettiği tesbitlidir. Verilen ruhsatlarla alakanınızın olmaması söz konusu olamaz! Niye Mersin kamuoyundan saklama ihtiyacı hissettiniz, sakladınız? Aykırı imar uygulama, plan kararları söz konusu olabilir mi şeklindeki sorularımızı cevap vererek açıklayın.” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir