30 Kasım 2023

MERSİN TTO VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE 1505 VE 1702 DESTEK PROGRAMLARI ANLATILDI

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve TÜBİTAK iş birliğinde “1505-Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı” ve “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” hakkında çevrim içi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantı, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Hakan Öztürk Başkanlığı’nda, Mersin TTO yönetimi ve çalışanları, MEÜ, Mersin Teknopark yönetimi ve paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

TEYDEB-TEMEG Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Bilimsel Programlar Başuzmanı Hamdi Kurtcebe Aksu tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında,“1505-Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı” ve “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” hakkında genel bilgiler verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Hakan Öztürk, Hamdi Kurtcebe Aksu’ya teşekkür ederek, Mersin TTO’nun üniversite sanayi iş birliğinin bir ara yüzü olduğuna vurgu yaptı. Aksu, toplantıda katılımcılara ilk olarak “1505-Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı” hakkında bilgi verdi.

“Üniversiteler Yürütücü Kuruluşlardır”

Programın, yürütücü kuruluşların bilgi birikiminin müşteri kuruluşlar tarafından yeni ürüne veya sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamayı amaçladığını söyleyen Aksu, programın yürütücü kuruluşlarının üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim araştırma hastanelerinin olduğunu belirtti. Katılımcılara proje destek miktarı ve süresi, desteklenen kalem giderleri, proje teknik ikramiyesi sınırları hakkında bilgi veren Aksu “Proje eşsiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir. Burada eşsiz olması, proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerinden farkını; ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak projenin tanımlı hedefleri olduğunu; geçici olması ise proje hedeflerine ulaşıldığında üstlenilen girişimin sonlanacağını ifade eder.” dedi. Aksu, özellikle “Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü, Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı, Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal kazanıma Dönüşebilirliği” başlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Problemin Tanımı İyi Yapılmalı”

Toplantıda önerilerde de bulunan Aksu, projenin başlatılma gerekçesi olan problemin tanımın iyi yapılması ve projeye çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini belirterek “Problemin tanımında olması beklenen unsurları; hedeflenen sorun ve kullanıcı ihtiyacı, problemin kaynağı, problemin neden olduğu sonuçlar, çözülmemesi halinde gelecekte oluşan etki ve çözümünün getirdiği fırsatlar olarak ifade etmekteyiz. Başvuru ve değerlendirme süreci-ret gerekçeleri arasında ise genellikle Ar-Ge içeriği bulunmayan ya da yetersiz olan altyapı projeleri, güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmalar, proje ekibinin ve Ar-Ge sistematiği yetersizliği, ret olan önceki projede revizyon yapmadan yeniden başvurmak, yöntemlerinin açıklayıcı olmaması ile proje ekibindekilerin görev dağılımlarının iyi açıklanmaması gibi unsurlar yer almaktadır.” diye konuştu.

Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Bilimsel Programlar Başuzmanı Hamdi Kurtcebe Aksu daha sonra “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” hakkında konuştu Aksu, “Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir. Patentli teknolojiye yatırım yapılmalı mı? Bu durumun avantajları ve riskleri var. Ancak biz teknoloji ve pazar kaynaklı riskleri paylaşarak araştırma kurumlarındaki patentli teknolojilerin uygulamaya geçmesini destekliyoruz.” dedi.
(Haber Merkezi)
Toplantı Aksu’nun, katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir