30 Eylül 2023

‘Rakamlar Yalan, Yoksulluk Gerçek’

BİLAL BAKIRDÖVEN
KESK Mersin Şubeler Platformu “Rakamlar Yalan, Yoksulluk Gerçek” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi,
Eğitim Sen Mersin Şube Binası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül gerçekleştirdi. Mahmut Sümbül, Siyasal iktidar seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurmakta üstelik söz konusu hileler ile alabildiğine sınırladığı maliyeti de başta KDV ve MTV olmak üzere vergilerin, harçların fahiş oranlarda artırılması, en son TBMM’ye sunulan, bütçe hakkımızı yok sayan Ek Bütçe yasa teklifi yolu ile emekçilere ve halka yıkmaktadır. “En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak” sözünü içeren torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmıştır. Komisyon görüşmelerinde sadece emeklilere önümüzdeki altı ay için verilecek zam oranının yüzde 17,55’ten yüzde 25’e çıkarılması yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Diğer maddelerinde hiçbir değişiklik yapılmayan söz konusu torba yasa teklifini TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanması beklenmektedir.” dedi.
“Sonraki dönemlerde maaş zammı 22 bin TL üzerinden değil, 13 bin 870 TL üzerinden yapılacak!”
Öte yandan 1,1 Trilyon TL ile 2023 bütçesinin üçte birine denk gelen, tüm giderlerin halkın omuzlarına yıkılan KDV, Gelir Vergisi, ÖTV, MTV gibi vergilerle ve harçlarla karşılanmasını içeren ek bütçe yasa teklifinin de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandığını belirten Sümbül, “En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak” sözünü içeren torba yasa teklifinde TBMM Genel Kurul sürecinde bir değişiklik yapılamazsa, tüm kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon farkı artı “Toplu sözleşme artışı” toplamı olan yüzde 17,55 oranında artırılması ardından buna seyyanen 8 bin 77 TL eklenmesi ile sonuçlanacaktır. 8 bin 77 TL’lik artış taban aylık katsayısı artışı yoluyla değil, tüm kamu emekçilerine seyyanen yapıldığı için 985 TL çalışmayan eş yardımı ve iki çocuk üzerinden 325 TL çocuk yardımıyla en düşük 11 bin 800 TL olan en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline 22 bin TL geçse de gerçekte bu emekçinin kök maaşı 13 bin 870 TL olacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde maaş zammı 22 bin TL üzerinden değil, 13 bin 870 TL üzerinden yapılacaktır. Yine 8 bin 77 TL seyyanen artış mevcutta ödenmekte olan aylık, tazminat, ödenek, ikramiye, ek ödeme, döner sermaye payı, çalışmayan eş yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi pek çok unsurun hesabında dikkate alınmayacaktır.” şeklinde konuştu.
“Ek bütçenin tüm yükü yine bizlere yıkıldıkça bir iki ay içinde buharlaşacak”
Yaşanan gerçek altı aylık enflasyonun yüzde 50’yi aştığı koşullarda 2,5 milyon kamu emekçisi başta olmak üzere tüm emeklilerin maaşlarında sadece yüzde 25 oranında bir artış yapılacağını vurgulayan Sümbül, “8 bin 77 TL tutarındaki seyyanen artış ise TÜİK sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, ek bütçenin tüm yükü yine bizlere yıkıldıkça bir iki ay içinde buharlaşacaktır. Sonuç olarak tüm kamu emekçilerinin maaşlarının en düşük kamu emekçisi maaşına yaklaştıran, başta emekliler olmak üzere tüm emekçileri sefalette eşitleyen bir tablo ortaya çıkacaktır. Üstelik hile yolu ile alabildiğine sınırlanan maaş artışlarının maliyeti de KDV oranlarının yükseltilmesi, MTV’nin iki katına çıkarılması, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) 5 puan artırılarak yüzde 15’e çıkarılması, yurt dışından getirilen telefon harcının yüzde 228 artış ile 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılması gibi tek taraflı vergi salma politikaları ile yine emekçiler ve halka yıkılmaktadır. 11 Temmuz 2023 Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan ek bütçe yasa tasarısı ise deyim yerinde ise ‘Turpun büyüğünün heybede’ olduğunu göstermektedir. Çünkü 2023 bütçesini yaklaşık üçte bir oranında artıran yasa teklifi ile emeği ile geçinen tüm kesimlerin yükü dolaylı vergilerde (KDV, ÖTV) ve Gelir Vergisinde yapılan fahiş artışlarla daha da artırılmakta, kaşıkla verilen kepçe ile geri alınmaktadır. Tüm bu nedenlerle hem halkın ve emekçilerin bütçe hakkını yok sayan ek bütçe yasa teklifine hem de kamu emekçilerini ve emeklileri daha fazla sefalete iten torba yasa teklifine ilişkin itirazlarımızı, insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir