4 Aralık 2023

Adana-Mersin Bölgesi Ar-Ge harcamasında 11. sırada

0
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2021 sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının 2021 yılında bir önceki yıla göre 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldiği belirtilirken,
Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,13 oldu
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranının 2020 yılında yüzde 1,09 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,13’e yükseldiği belirtildi. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2021 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 31,9’unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu yüzde 28,5 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 9,8 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinin takip ettiği bildirildi.
Ar-Ge personel sayısına bakıldığında ise toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 29,5’inin TR10 (İstanbul), yüzde 19,3’ünün TR51 (Ankara) ve yüzde 8,0’ının TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildiği ifade edildi.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.Düzey’e göre 2021 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları bakımından TR62 (Adana ve Mersin) Bölgesi 1 milyar 66 milyon TL’lik Ar-Ge harcamasıyla ülkemizde yapılan toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 1,3’ünü gerçekleştirerek, 11.sırada yer aldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 2,01’inin TR62 (Adana ve Mersin) Bölgesinde istihdam edildiği ve 11.sırada yer aldığı ifade edildi.
En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı
Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 70,7 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 23,7 ile yükseköğretimin takip ettiği, kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının ise toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payının ise yüzde 5,6 olduğu belirtildi. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamalarının yüzde 49,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturduğu ifade edildi.
Ar-Ge harcamalarının 2021 yılında  yüzde 62,4’ünün mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 25,1’ini, yükseköğretim yüzde 10,6’sını, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,9’unu ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,04’ünü finanse ettiği belirtildi.
(Haber Merkezi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir