Bakanlık, geçtiğimiz günlerde İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin düzenlemenin yapılacağını belirlemişti. Yönetmelik bakanlık tarafından hazırlanıp Başbakana gönderilerek, usul ve esaslar gözden geçirilip ve kararları Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre, yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını belirledi.

“SIFIR ARABA DEĞİL Kİ GARANTİSİ VERİLSİN”

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Mersin Oto Galerisi Sahibi Ahmet Şimşek yaptığı açıklamada: “Yönetmelikle ilgili fazla fikir sahibi değilim. Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak.  Ekspertiz raporu satış sözleşmesinin ayrılmaz parçası olacak Satılık araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek.” dedi.

Yönetmeliği göz önünde bulunduran Şimşek: “Bunu zaten müşteri memnuniyeti için yapmaktayız. Satış yapılırken kendi aletlerimizle Ekspertiz raporunu çıkarıyoruz. Herhangi bir sorunu varsa hallederek satışımızı yapıyoruz.” şeklinde konuştu.  

Arabanın garantisinin satışı yapan yerde olacağına değinen Şimşek: “Bu uygulamayı çok doğru bulmuyorum. İkinci el arabalarına verilecek olan garantinin mantık dışı olduğunu düşünüyorum. Zaten araba satılırken sorunsuz bir şekilde satılıyor. Sıfır araba değil ki garantisi verilsin. O zaman ikinci el olan her şeyin garantisi olsun.” ifadelerini kullandı.

“ARAÇ SATILIRKEN SORUNSUZ SATILIR”

“Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek.” şeklindeki yönetmeliğini değerlendiren Ahmet Şimşek: “Ben 2010’dan düşük model araba satışı yapmamaktayım. Zaten 8 yaştan büyük öyle arabalara da ekspere götürüp baktırırsın. Aynı hesaba gelmiş oluyor. Yani araba sonuçta her zaman ekspere girer.” dedi.

Şimşek: “Arabanın önünde var olan afişte arabanın tüm özellikleri yer alacak şeklindeki yönetmelikte, aracı eksper’e koyduğunda çıkan raporda her şeyi göstermektedir. Afişte model, yaptığı km’si, v.b şeyler yazılır. Araç satılırken sorunsuz satılır, bize sorun yaratacak olan arabaları kimse satmak istemez.” şeklinde konuştu.

“LİSE MEZUNU DEĞİL GİDİP 10 YIL DAHA MI OKUSUN”

Mersin Oto Galerisi Sahibi Ahmet Şimşek: “İkinci el satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu belgenin geçerlilik süresi beş sene olacak. Satış yapacakların esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecek. En az lise mezuniyetinin arandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Bunun yanında kişilerin kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartı var.” diye konuştu.

Yönetmeliğe güvenlik açısından açıklık getiren Şimşek: “Güvenlik açısından iyi diyebiliriz. Sabıka kaydı ya da kötü işlerle uğraşan bu işlerde olmasın. Bizim gibi oto galericilerimizin mesleğini de kötülemekte. Ama bu işleri yapmak için lise şartı getirilmesi yanlış diyebiliriz. Şimdi düşünelim adam o kadar emek vermiş ama lise mezunu değil, gidip 10 yıl daha mı okusun.” ifadelerini kullandı.