Sağlık-Sen Mersin Şubesi 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili açıklama düzenledi.

Şube adına açıklamayı yapan başkan Şemsettin Karadoğan, sağlık çalışanlarının emeği kutsal olduğunu kaydetti.

14 Mart tıp haftası olarak kabul edilen kutlama için Karadoğan, sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nda, yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik müjde beklemekte  olduğunu ve bayramı gerçek anlamda yaşamak istediklerini vurguladı.

 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AĞIR İŞ YÜKÜ ALTINDA TÜKENMİŞLİK SINIRINDA YAŞIYOR”

 

Sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanları bu çalışmalarının karşılığını alamadığını ve hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine erişim arttığını, sağlık kurumlarına şehir hastaneleri başta olmak üzere yeni tesisler eklenirken sağlık çalışanlarının sayısı aynı oranda artığını dile getiren Karadoğan “Ağır iş yükü altında tükenmişlik sınırında yaşayan sağlık çalışanları sorunlarına acilen çözüm bulunmasını beklemektedir. Dört yıl önce sendikamız Sağlık-Sen programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen ve kısa bir süre önce de ilgili bakanlıklar tarafından çalışmaları tamamlanan yıpranma payının sendikacılık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçmesinin müjdeleneceğini beklediğimiz yıpranma payının, son derece önemli ve değerli bir kazanım olarak 500 bine yakın sağlık çalışanımızı ilgilendireceği muhakkaktır.” ifadelerini kullandı.

 

“MÜCADELEMİZ TEREDDÜTSÜZ ŞEKİLDE VE AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR”

 

Konuşmasına devam eden Karadoğan, “Nitekim sağlık çalışanlarımız, yoğun sendikal baskılarımız neticesinde her fırsatta, her kazanımımıza karşın kamu kaynaklarının etkin kullanımını gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı’nın bu konuda da direnç göstererek hazırlıklarını nihayet tamamladığına şahitlik etti. Her şeye rağmen, hak arama ve hak alma mücadelesinde yıpranma payının

hayata geçecek olması bizlere yepyeni kazanımlar için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yıpranma payının önemli ayrıntılar içerecek olması ve muhtemel eksikliklerin giderilmesi için de sendikal mücadelemiz tereddütsüz şekilde ve aynı kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

 

“SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ PERSONEL ALIMLARINA GİDİLMELİDİR”

 

Sağlık çalışanlarının bir diğer önemli sorununu kaydeden Karadoğan, adaletsiz ve kimsenin memnun olmadığı performans sistemi olduğunu dile getirerek “Sabit ödemenin dışında ek ödeme verilemez duruma gelen performans sistemi acilen hakkaniyetli bir şekilde yeniden düzenlenmeli, mağduriyetler giderilmelidir. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının emeklilikte yaşadıkları düşük emekli maaşı mağduriyeti de, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıyla çözülmeli, sağlık çalışanlarının emekli maaşlarında ayrıca artış yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına sebep olan yetersiz istihdam konusu da çözüme kavuşturulmalı, sağlık hizmetlerinde yeni personel alımlarına gidilmelidir. Yeni alımlar sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına katkı yapacağı gibi, atama bekleyen sağlıkçıların istihdamıyla da başka bir mağduriyeti giderecektir.” şeklinde konuştu.

 

“24 SAAT HİZMET VERİLEN YERLERDE 24 SAAT AÇIK KREŞLER OLMALIDIR”

 

Karadoğan, Sağlıkta farklı istihdam modellerine son vermeleri gerektiğine dikkat çekerek tüm sağlık çalışanları hangi kadroda olursa olsun sözleşmeli statüde değil de istisnasız 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A kadrosunda istihdam edilmesini belirtti. Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen bir başka sorunu kaydeden Karadoğan, “Nöbet ücretlerinin artırılması, kreş sorununun çözülmesidir. 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanları, tuttukları nöbetin karşılığını alamamakta, ayrıca bu nöbetlerinde çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında kreş açılması konusundaki kararlılık sürmeli, 24 saat hizmet verilen yerlerde 24 saat açık kreşler olmalıdır.” ifadelerini kulandı.

 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ SAYGINLIĞI KORUNMALIDIR”

 

Karadoğan, “Sağlıkta şiddet konusu ise, kangren olmuş, bıçağın kemiğe dayandığı bir konudur. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin artırılmasına yönelik kamu spotları benzer çalışmalar yapılmalı, başta acil servisler olmak üzere şiddetin yaşandığı yerlerde fiziki önlemler de alınmalıdır. Şiddetin önlenmesine yönelik caydırıcı yasal müeyyideler hayata geçmeli, bunların uygulanmasında kararlı olunmalıdır. Sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığı korunmalıdır. Özellikle medyada, internet sitelerinde ve kamuoyunda kayıtsız-şartsız hesap sorulabilen, sözel veya fiziki şiddet uygulanabilen, her zaman her yere hiçbir delil gösterilmeden rahatlıkla şikayet edilebilen, bu şikayetlerle boğuşmaya mecbur edilebilecek sağlık çalışanı figürüne, oluşan algıya son verilmelidir.” cümleleri yer aldı.

 

“SAĞLIK HİZMETİ, BİR EKİP İŞİDİR”

 

14 Mart Tıp Bayramları, sadece hekim bayramı olmadığını ve bu yönde

açıklamada bulunulması gerektiğini belirten Karadoğan, “Sağlık hizmeti, bir ekip işidir. Doktor, hemşire, sağlık memuru, laborant, paramedik dahil bu hizmetin sunulmasında yer alan herkes bu ekibin bir parçasıdır. Sorunların çözümünde de sadece bir meslek grubuna odaklı davranılmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, sorunlarının çözümüne, beklentilerinin karşılanmasına vesile olmasını diliyoruz.” diyerek son cümlelerini tamamladı.