8 Haziran 2023

Mersin nüfusunun sadece yüzde 14,4’ü genç nüfus

MERSİN'İN GENÇ NÜFUSU TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA KALDI MERSİN NÜFUSUNUN YÜZDE 14,9'UNU GENÇ NÜFUS OLUŞTURURKEN, DOĞURGANLIK HIZI DA 1,76 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

ARZU ÖZER
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Gençlik, 2022 bülteni açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 949 bin 817 kişi olduğu belirtildi. Genç nüfusun toplam nüfusun yüzde 15,2’sini oluşturduğu ifade edildi. Genç nüfusun yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfusun oluşturduğu üzerinde duruldu.
Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun yüzde 29,7’sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,1’inin 18-19 yaş grubunda, yüzde 30,2’sinin 20-22 ve yüzde 21,0’inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığının görüldüğü belirtildi.
Mersin nüfusunun 275 bin 971’ini gençler oluşturturuyor
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yıl sonu itibarıyla, Mersin nüfusu 1 milyon 916 bin 435 kişi iken bunun 275 bin 971’ini gençlerin oluşturduğu; Mersin  nüfusunun yüzde 14,4’ünü genç nüfusun oluşturduğu ifade edildi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla, Adana nüfusu 2 milyon 274 bin 106 kişi iken bunun 337 bin 196’ısını gençlerin oluşturduğu; Adana  nüfusunun yüzde 14,8 ini genç nüfusun oluşturduğu belirtildi.
Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü
Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldüğü açıklandı. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalamasının yüzde 10,5 olduğu ifade edildi. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çekya, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğunun görüldüğü ifade edildi.
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,0 ile Hakkari
ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,0 ile Hakkari olduğu açıklandı. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt’in izlediği belirtildi.
Genç nüfus oranının en düşük olduğu ilin yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir olduğu ifade edildi. Bu illeri yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli’nin illeri izlediği üzerinde duruldu.
Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 katı oldu
Genç nüfusun yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldüğü tahmin edildi. Genç erkek nüfusun 2022 yılında yüzde 96,3’ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,6’sının evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 85,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 13,7’sinin evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğunun görüldüğü ifade edildi.
 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranının 2021 yılında yüzde 41,7 iken 2022 yılında yüzde 43,8 olduğu belirtildi. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranının 2021 yılında yüzde 53,1 iken 2022 yılında yüzde 56,2, genç kadınlarda ise bu oranın 2021 yılında yüzde 29,7 iken 2022 yılında yüzde 31,0 olduğu açıklandı. Gençlerde işsizlik oranının 2021 yılında yüzde 22,6 iken 2022 yılında yüzde 19,4 olduğu belirlendi. Genç erkeklerde işsizlik oranının 2021 yılında yüzde 19,4 iken 2022 yılında yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oranın 2021 yılında yüzde 28,7 iken 2022 yılında yüzde 25,2 olduğuna yer verildi.
Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranı yüzde 84,3 oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,7 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise yüzde 15,9 olduğu ifade edildi.
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfusun içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 47,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 36,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise yüzde 15,7 olduğu belirtildi.
Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfusun oranının yüzde 44,1 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 37,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise yüzde 18,7 olduğu üzerinde duruldu.  Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 51,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının yüzde 35,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise yüzde 12,5 olduğu tahmin edildi.
Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 43,8 ile sağlığın ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Bunu, yüzde 23,4 ile başarı, yüzde 15,5 ile sevginin izlediği belirtildi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 27,9 ile başarı ve yüzde 17,0 ile paranın takip ettiği açıklandı. Genç kadınlarda ise yüzde 48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,6 ile sevgi ve yüzde 18,6 ile başarının takip ettiğine yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir