8 Haziran 2023

Mersin’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,13 kişi oldu

ARZU ÖZER
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Aile, 2022 bülteni değerlendirildi. Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğünün görüldüğü açıklandı.
Mersin’de hanehalkı sayısı 594 bin 967 kişi
Mersin’de hanehalkı büyüklüğünün 3,13 kişi olduğu ifade edilirken, Adana’da 2021 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,39 kişi oldu.  Adana’da 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 654 bin 827 olurken, Mersin’de 594 bin 967 olduğu bildirildi.
Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak oldu
Türkiye’de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu ilin 4,91 kişi ile Şırnak olduğu açıklandı. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman’ın izlediği belirtildi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller’in ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale’nin olduğu ifade edildi. Bu illeri, 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir’in izlediği üzerinde duruldu.
Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranının 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2022 yılında yüzde 64,5’e gerilediği üzerinde duruldu. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranının 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2022 yılında yüzde 12,8’e düştüğü belirtildi. Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranında artış olduğunun gözlendiği belirtildi. Söz konusu hanehalklarının oranının 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2022 yılında yüzde 3,3’e yükseldiği üzerinde duruldu.
Tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane oldu
İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2022 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldüğü belirtildi. Gümüşhane ilini yüzde 29,9 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun’un izlediği ifade edildi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il’in ise yüzde 11,1 ile Batman olduğu belirlendi. Bu ili yüzde 11,3 ile Diyarbakır ve yüzde 11,6 ile Şanlıurfa’nın izlediği belirlendi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin 2022 yılında yüzde 73 ile Adıyaman olduğu belirtildi. Adıyaman ilini yüzde 72,8 ile Gaziantep ve yüzde 72,5 ile Diyarbakır’ın takip ettiği ifade edildi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il’in ise %52,9 ile Tunceli olduğu belirlendi. Tunceli ilini yüzde 55,2 ile Yalova ve yüzde 55,4 ile Gümüşhane’nin izlediği üzerinde duruldu.
Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin 2022 yılında yüzde 12,6 ile Bingöl olduğu açıklandı. Bu ili, yüzde 12,4 ile Adana ve Elazığ illerinin izlediği belirtildi. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise yüzde 7,6 ile Ardahan, yüzde 7,9 ile Tokat ve yüzde 8 ile Yozgat olduğuna yer verildi. Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu illerin yüzde 9,9 ile Bingöl, yüzde 9,7 ile Adana, yüzde 9,6 ile Elazığ olurken, bu oranın en düşük olduğu illerin ise yüzde 5,2 ile Ardahan, yüzde 5,9 ile Yozgat ve Kars olduğu üzerinde duruldu.
Akrabasıyla evli olan bireylerin en fazla olduğu il Mardin
Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2022 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu ilin %20,3 ile Mardin olduğu belirtildi. Bu ili yüzde 18,6 ile Şanlıurfa, yüzde 16,9 ile Siirt ve Diyarbakır’ın izlediği ifade edildi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu ilin ise yüzde 1,1 ile Edirne olduğu açıklandı. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale’nin izlediği ifade edildi.
Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9’unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2017 yılında yüzde 4,4, 2022 yılında ise yüzde 3,9 olduğunun görüldüğü belirlendi.
Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri oldu
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2022 sonuçlarına göre bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 67,6 olurken, bunu sırasıyla yüzde 16,3 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eş, yüzde 3,8 ile anne/baba ve yüzde 1,9 ile torunların takip ettiği ifade edildi.
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2022 yılında yüzde 21,6 olarak gerçekleştiği belirtildi. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 10,9’unun, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 21’inin, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 28,9’unun, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 15,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığının gözlendiği ifade edildi.
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2022 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 56,7’sinin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2’sinin ise kiracı olduğunun görüldüğü belrtildi. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranının ise yüzde 15,1 olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu.
Canlı doğan bebek sayısı
1 milyon 35 bin 795 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Doğum İstatistikleri, 2022 sonuçları değerlendirildi. Canlı doğan bebek sayısının 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 olduğu belirtildi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4’ünün erkek, yüzde 48,6’sının kız olduğu ifade edildi.
Toplam doğurganlık hızının bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ettiği belirtildi.
Toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısının 2022 yılında 1,62 olduğu açıklandı. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdiğine yer verildi.
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa olduğu ifade edildi. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin’in izlediğine yer verildi.
Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ilin ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak’ın olduğu belirtildi. Bu illeri 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın’ın izlediği üzerinde duruldu.
Kaba doğum hızı binde 12,2 oldu
Kaba doğum hızının bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ettiği belirlendi. Kaba doğum hızının 2001 yılında binde 20,3 iken 2022 yılında binde 12,2 olduğu açıklandı. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştüğü ifade edildi. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il’in binde 27,3 ile Şanlıurfa olduğu belitildi. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin’in izlediği ifade edildi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il’in ise binde 7,4 ile Zonguldak olduğu belirlendi. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun’un izlediği ifade edildi.
Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu
Yaşa özel doğurganlık hızının belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ettiği ifade edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir