30 Mayıs 2023

Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik Ve Yenilikçilik Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin Üniversitesi stratejik planı ve araştırma politikalarında; küresel ölçekli bilim, eğitim, sanat, sosyal ve teknolojik gelişmelerin etkin biçimde izlenerek, geleceğe yönelik akademik önceliklerin belirlenmesi, ülkemizin kalkınma planları ve teknolojik hedeflerinin yakından takip edilmesi ve bu hedeflere yönelik akademik yol haritasının ortaya konulması, belirlenmiş olan akademik yol haritasına destek olabilecek biçimde üniversite akademik birimleri arasındaki eşgüdümün sağlanması ve disiplinlerarası çalışmanın teşvik edilerek uyum içerisinde sürdürülmesi hususlarında görev yapmak üzere kurulan “Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu” Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Mersin Üniversitesi  Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim-öğretimde gelişmelerin takibi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, sanatsal ve sosyal gelişmelerin etkin takibinin yapılması ve uygulanmaları gibi yenilikçi önceliklerin belirlenmesi konusunda kurulumuz büyük bir önem taşıyor.” dedi.
Disiplinlerarası çalışmanın önemi gibi birçok alanda MEÜ’nün yakın, orta ve uzun vadede stratejik planının ve hedeflerinin oluşturulması, belli peryotlarda izlenmesi, zayıf alanlarda iyileştirme eylem planlarının yapılması ve sonuçlarının takibi ile ilgili alınacak kararların uygulanması gerektiğini belirten Yaşar, Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu’nun Mersin Üniversitesi’nin bölgenin, kentin ve ülkenin gelişimine önemli katkılar verme potansiyelinin olduğunu söyledi.
Toplantıda ilk olarak, üyeler konu ile ilgili görüşlerini sundu. Daha sonrasında, özellikle MEÜ’nün gelişimi için bu kurulun oluşturulmasının çok önemli olduğu, Mersin Üniversitesi’nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması gerektiği konusunda üyeler arasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda, Mersin Üniversitesi akademik atanma ve yükseltme ölçütlerinde nicelik ve niteliğin birlikte değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca BAP dışında yenilikçi projelerle üniversitemize kaynak yaratılması ve üniversitemizin yatay gelişimine paralel olarak dikey gelişiminin de değerlendirilmesi gerektiği de ele alınan konular arasında yer aldı.
Toplantı sonrasında kurulun, Mersin Üniversitesi  stratejik plan ve hedeflerinin üniversite çalışanlarına tanıtımı için çalıştaylar düzenlenmesi, kurulun belirli gündem ve aralıklarla toplanması, Mersin Üniversitesi mensubu olan ve görüş/öneri sunmak isteyenlerin kurul üyelerine ulaşmalarının sağlanması kararları alındı.
On dokuz öğretim üyesinden oluşuyor
Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu;
Prof. Dr. Ayla Özer (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Nida Naycı (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Ruhi Kaplan (Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Fevziye Ayşe Balcı Karaboğa (Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Tuğba Yelken (Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Nadir Dizge (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Nimet Karagülle (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Özgür Lütfi Ertuğrul (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Zeki Yetgin (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Serdal Arslan (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Caner Özdemir (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Suphan Karaytuğ (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Tahir Alp (Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Bahar Taşdelen, Prof. Dr. Selma Erat (TBMYO), Prof. Dr. Göknil Nur Koçak (Turizm Fakültesi), Prof. Dr. Hüseyin Özbilgin (Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Nurseren Tor (Güzel Sanatlar Fakültesi) ve Doç. Dr. Tuncay Turan Turaboğlu (İİBF) olmak üzere Mersin Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapılan birimlerinde görev yapan ve farklı disiplinlerdeki on dokuz öğretim üyesinden oluşuyor. (Haber Merkezi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir