24 Mart 2023

Mersin’in nüfusu 1 milyon 916 bin 432 kişi oldu

AW536182

GÜL ÇAĞLAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de ikamet eden nüfusun 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştığı belirtildi. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfusun 42 milyon 575 bin 441 kişi olduğu ifade edildi. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkeklerin yüzde 49,9’unu ise kadınların oluşturduğu bildirildi. Mersin’in nüfusu ise 1 milyon 916 bin 432 kişi oldu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfusun bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi olduğu belirtildi. Bu nüfusun yüzde 49,5’ini erkeklerin yüzde 50,5’ini kadınların oluşturduğuna yer verildi.
Mersin’de erkek nüfusunun 958 bin 642 kişi oldu
Yapılan açıklamada, Mersin nüfusunun 2022 yılında, bir önceki yıla göre 25 bin 287 kişi artarak 1 milyon 916 bin 432 kişi olduğu ve nüfus sıralamasında 11. sırada yer aldığı belirtildi. Mersin’de erkek nüfusunun 958 bin 642 kişi, kadın nüfusunun ise 957 bin 790 kişi olduğu belirtildi. Buna göre Mersin’de toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkeklerin, yüzde 49,8’ini kadınların oluşturduğu bildirildi.
Mersin’in yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 11,9 iken, 2022 yılında binde 13,3 olduğu belirtildi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “Bir kilometrekareye düşen kişi sayısının”, Mersin’de 2021 yılına göre 2 kişi artarak 124 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.
Adana’nın nüfusu 2 milyon 274 bin 106 kişi oldu
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana nüfusunun 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10 bin 733 kişi artarak 2 milyon 274 bin 106 kişi olduğu ve nüfus sıralamasında 7.  sırada yer aldığı belirtildi. Adana’da erkek nüfusun 1 milyon 137 bin 455 kişi, kadın nüfusun ise 1 milyon 136 bin 651 kişi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre Adana’da toplam nüfusun yüzde 50,02’isini erkeklerin, yüzde 49,98’ini ise kadınların oluşturduğu ifade edildi.
Adana’nın yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 2,1 iken, 2022 yılında binde 4,7 olduğu belirtildi. Ayrıca Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısının”, Adana’da 2022 yılında 163 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 7,1 oldu
Yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 olduğu belirtildi. Türkiye’de 2021 yılında %93,2 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranının 2022 yılında yüzde 93,4 olduğu belrtildi. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranının yüzde 6,8’den yüzde 6,6’ya düştüğü ifade edildi.
Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,5’e yükseldi
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.  Türkiye’de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaşın 2022 yılında 33,5’e yükseldiği belirtildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4’ten 32,8’e, kadınlarda ise 33,8’den 34,2’ye yükseldiği görüldüğü ifade edilldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir