5 Şubat 2023

‘Maaşlarımız yıldan yıla azalarak kuşa çevirildi’

MUSTAFA ÖZCAN
2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi Özgür Çocuk Parkı’nda toplanarak, “Biz emekliler bu kadar zor koşullarda yaşarken, emeklilik hakları 4447 sayılı yasayla gasbedilen EYT’lilerin mücadelelerine tam destek veriyoruz. ‘Sermayeye Değil Emekliye-Emekçiye Bütçe’ dediler.
2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Hüseyin Kurt, “Biz emekliler ülkemizin her alanında işçi, çiftçi, eğitimci, sağlıkçı, bilişimci, sanatçı, inşaatçı, madenci, güvenlikçi, esnaf, hukukçu olarak çalıştık, ürettik. Her varlıkta, her eserde alın terimiz ve beynimizin ışığı var. Üretirken yaşlandık, aktif çalışma dönemimizi yerimize pırıl pırıl gençler yetiştirerek tamamladık. Emekliliğimizde insanca yaşamayı hak etmişken iktidar lokmamıza el uzattı, her yıl daha da yoksullaştık. AKP iktidara geldiğinde asgari ücretin çok üzerinde olan maaşlarımızı yıldan yıla azaltarak kuşa çevirdi. Şimdi en düşük emekli maaşı asgari ücretin yarısına düştü.” dedi.
“Yoksulluğu kaderimiz gibi kabullenmemizi istiyorlar”
Emeklinin boş laflara karınlarının tok olduğunu söyleyen Kurt, “Bizler çarşıda pazarda hayatın içindeyiz. Maaş kiraya yetmiyor, ısınamıyoruz, sağlıklı beslenemiyoruz, seyahat edemiyoruz. Torunlarımıza bırakın harçlık vermeyi şeker dahi alamaz hale geldik.Bugün bu ülkede tek adam rejiminin ekonomide yarattığı yüksek enflasyon, açlık sınırını 8 bin TL’ye, yoksulluk sınırını 26 bin 000 TL’ye çıkarırken asgari ücreti milyonları açlığa mahkum eden seviyede bırakmıştır!Yüksek enflasyon büyük yağma düzenidir, fakirden alır bir avuç dolar milyarderine aktarır. Söylem değil icraat istiyoruz. Çarşı pazardaki gerçek enflasyonu yaşayan bizler TÜİK’in 3 Ocak 2023’te açıklayacağı yapay Aralık enflasyonuna göre yapacağınız düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz. Yapacağınız ilk iş en düşük emekli maaşını acilen asgari ücret düzeyinin üstüne çıkarmak olsun, bunu yapmayan iktidardan demokratik yollardan hesap sorarız. Yapacağınız ikinci iş asgari ücreti insanca yaşayacak düzeye çıkarmak olsun.Yirmi yıllık iktidarınızda yoksulluğu derinleştirdiniz, genelleştirdiniz, en çok da emeklilerin maaşına el uzattınız. Yetmedi, yaptığınız sınırsız özelleştirmelerle, kamu varlıklarını elden çıkararak, çocuklarımıza ve torunlarımıza istihdam olanakları bırakmadınız. Gençlerimiz işsizlikten bunaldı. Avrupa ve diğer ülkelere dış göç başladı, çocuklarımız ve torunlarımız göçmen oldu. 2002 yılı Aralık ayında en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken asgari ücret 184 liraydı. Yani emekli aylığı asgari ücretten yüzde 40 fazlaydı. Bugüne uyarlarsak devlet desteğiyle 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liralık asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 7 bin 700 lira olması gerekirdi. 2023 için ise 8 bin 500 liralık asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 11 bin 900 lira olması gerekirdi. Bugünden bakınca hayal gibi geliyor değil mi? Yoksulluğu kaderimiz gibi kabullenmemizi istiyorlar.” şeklinde konuştu.
“En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinin üstüne yükseltilmelidir”
Lokmanın yarıdan fazlasını yok ettiklerini vurgulayan Kurt, “Yoksulluğu yolsuzluğu yasakları ortadan kaldıracağım diye oy toplayıp, iktidarınızda tam tersini yaptınız. Emeklilerin yaşamdan süzülmüş bilgeliğiyle iktidardan gidene ve gelecek olana diyoruz ki: İşsizliği ve pahalılığı ortadan kaldırmak için devlet öncülüğünde planlı büyük bir kalkınma hamlesini başlatarak toplumcu ekonomiye geçmekten başka çaremiz yok. Halkımızın refahı ve vatanımızın birliği bütünlüğü,  temelleri cumhuriyetle atılan ulusal ekonomi anlayışını benimseyerek ve uygulayarak kazanılır. İşverenlerin sendika kurma hakkının olduğu ülkemizde emekli sendikaları kapatılamaz. Anayasanın ‘Sendika Kurma Hakkı’nı tanımlayan 51. Maddesi ile ‘Toplu Sözleşme Hakkı’nı tanımlayan 53. Maddelerine Uluslararası Sözleşmelerde yer alan “Herkes” ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Biz emekliler bu kadar zor koşullarda yaşarken, emeklilik hakları 4447 sayılı yasayla gasbedilen EYT’lilerin mücadelelerine tam destek veriyoruz. EYT’liler birlikte mücadelede örnek oldular, çabaları sonuca ulaşacak, seçimlerden önce hak ettiklerinin bir kısmına ulaşacakları anlaşılıyor. Ne var ki çalışanlar her geçen yıl daha düşük ABO (Aylık Bağlama Oranları) ile emekli ediliyor, daha düşük maaşlara mahkum oluyorlar. ABO oranları 1999 yılı öncesine döndürülsün. Bu yapılmazsa emekli olacak EYT’liler en yoksullarımız olurlar. Bu adaletsizliği gidermek için ‘İntibak Yasası’ çıkarılsın, eski ve yeni emekliler arasındaki maaş farkı kaldırılsın. Enflasyon farkı ödemelerinde işçi, memur ve Bağ-Kur emeklisi ayrımı yapılmasın. ABO oranlarının eski düzeyine döndürülmesi için biz emekliler,  aktif çalışanlarla güç birliğine hazırız.Bundan sonra, emeklilerin insanca yaşam talebini karşılayacak en düşük emekli maaşını hükümetin tek yanlı kararı değil, tarafların oluşturduğu toplu sözleşme masası belirlemelidir. Bunun için de ‘Statü Yasası’nın çıkarılması gerekmektedir. Acil taleplerimiz;
En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinin üstüne yükseltilmelidir. İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır. Tüm emeklilere orantılı ve insanca yaşama yetecek seyyanen zam derhal yapılmalıdır. Yılda birer maaş tutarında 4 kez ikramiye verilmelidir. Sendikal haklar önündeki engeller kaldırılarak statü yasası çıkarılmalıdır. SGK ve Özel Sosyal Güvenlik Sandıkları tek çatı altında toplanmalı ve Kurumlar arasında maaş eşitsizliği giderilmelidir. Emekli yurttaşlara sunulan sağlık hizmeti karşılığında emekli maaşlarından yapılan tüm kesintiler kaldırılmalıdır. Toplu taşıma araçlarında ülkenin her yanında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir