5 Şubat 2023

‘MEZİTLİ FATİH PARKI’NA DÖNMESİN!’

“Tıpkı Mezitli Fatih Parkı’nda, Mezitli Belediye Başkanı’nın yeşili katledip övünerek yaptığı beton yığını ticari alan örneği gibi; yeni kentsel sürpriziniz, yeni çağdaşlık göstergeniz, kişisel karar verip projelerini tamamlattığınız temelini atacağınız beton yığını inşaat alanı, şahsınızın özel mülki değil, tapusu Mersin halkına aittir.”

GÜL ÇAĞLAR
Duayen Mimar Abdullah Yılmaz Mersin’de, kentte yaşayan halkın desteğini almadan, onların katılımcılığını sağlamadan başarı şansının asla olmadığını söyleyerek belediye başkanlarına seslendi.
Halkın katılımcılığının sağlanarak yönetilen kentlerde ortaya çıkacak kentsel bilim tabanlı, insan odaklı fikirler kentlerin yaşam kalitesinin yükselmesinde, çağdaşlaşmasında yüzyılın en geçerli akçesi olduğunu belirten Mimar Abdullah Yılmaz, “Belediye Başkanları liyakat, vizyon ve misyon ve fikirleriyle bir kenti değiştirebilirler, tabiki sahiplerse. İyi bir kentleşme, sürdürülebilir kent planları oluşturularak, kentsel rantın, tekrar kente dönmesi için mücadele eden katılımcılık ilkesini benimsemiş iyi bir yerel yönetimin varlığından geçer. Kentin asıl sahipleri kentte yaşayanlardır. Yerel yöneticiler belirli bir süre için halkın oylarıyla seçilmiş geçici bürokratlardır. Kentlerin ve yaşayan halkın geleceği, Belediye Başkanı’nın ortaya koyacağı vizyon, misyon, liyakatı ile belirlenir. Halkın katılımcılığı sağlanarak ortak akılla plan, proje ve iş üretilmesi görev süresince belediye başkanının esas görev İlkesi olmalıdır.” dedi.
“PLAN TANITIM İSTASYONLARI OLUŞTURUNUZ”
Günümüzde gelişmiş kentlerde terkedilen uygulamalar, kentimizde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından günübirlik kararlarla yerleşim merkezlerinin ortasına otoyol, dünya kentlerinin aksine taşıt trafik hızını arttırmak amacıyla her yerde katlı kavşaklar, battı-çıktı tüneller yapıldığını söyleyen Duayen Mimar Yılmaz, “Yaya ve insan öncelikli, sürdürülebilir ulaşımdan haberleri hala yok, veya kentlilik bilinçleri bu kadar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den rica etsem Sayapark’ın olduğu alana yakında temelini atacağınızı açıkladığınız üç katlı kavşak, kent ve mimarlık meydanı, çok katlı ofis&ticaret merkezi projenizi, tıpkı çağdaş kentlerde olduğu gibi halkın katılımcılığını sağlamak, bilgilendirmek için şehrin belirli bölgelerinde bilgi amaçlı plan tanıtım istasyonları oluşturmanız. Böylece, bölgenin kentsel dokusunu tamamen bozacak, insanların yatırımlarını yaparken nazım imar ve ulaşım master projelerinde olmayan, tıpkı Mezitli Fatih Parkı’nda, Mezitli Belediye Başkanı’nın yeşili katledip övünerek yaptığı beton yığını ticari alan örneği gibi, yeni kentsel sürpriziniz, yeni çağdaşlık göstergeniz, kişisel karar verip projelerini tamamlattığınız temelini atacağınız beton yığını inşaat alanı şahsınızın özel mülki değil, tapusu Mersin halkına aittir. Tapu sahibine sormadan, onaylarını almadan temel atmanız söz konusu olamaz. Kentin sahipleri itiraz edebilirler veya sizi tebrik edebilirler! Kentte yaşayan, kentine sahip çıkan mimar olarak projeyi inceleyip, gerekirse yeni bir kent katliamının önüne geçmek için çaba sarf edebilirim, anayasal haklarımı kullanabilirim. Mersin sahipsiz değildir.” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir