31 Ocak 2023

SOHBET KÖŞESİ: PEYGAMBER EFENDİMİZ DOĞDUĞU GECE MEYDANA GELEN MUCİZELER

Tüm kâinatın sevgilisi, rahmet peygamberi olan Peygamber efendimiz hazreti Âdemden itibaren tüm peygamberler tarafından geleceği müjdelenen büyük kurtarıcı, insanlığı felaha kavuşturan kişidir.
İnsanlığın yaratılışından itibaren gelmesi beklenen Peygamberimizin dünyaya gelişi, teşrif edişi de büyük mucizeler eşliğinde olmuştur.
Cenab-ı Allah bir kudsi hadiste “Sen olmasaydın ya Muhammed âlemleri yaratmazdım” buyuruyor.
Rebiulevvel ayının on ikinci Pazartesi günü, tan yeri ağarırken, miladi 571 yılında Mekke de dünyaya gelen Peygamberimizin dünyaya gelişleri  sırasında meydana gelen mucizelerden bazıları şunlardır:
1) O Gece Bir Yıldız Doğdu
Yahudiler arasında birçok âlim vardı. Bunlar, kitaplarında Allah Resûlünün geleceğini görüp, öğrenmişlerdi. Yıldızlardan hüküm çıkarmada da usta sayılırlardı. Efendimizin doğumu gecesinde bir yıldız parlamış ve Yahudî âlimler bu yıldızdan Ahir zaman Peygamberinin dünyaya teşrif ettiklerini anlamışlardı.
Peygamberimizin meşhur şâiri Hassan bin Sâbit (r.a.) bu hususu şöyle anlatmıştır:
“Ben sekiz yaşlarında var veya yoktum. Biliyorum, bir sabah vakti, Yahudî’nin biri ‘Hey Yahudîler!’ diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudîler, ‘Ne var, ne yırtınıyorsun?’ diyerek adamın başına üşüştüler. Yahudî şöyle haykırıyordu: “‘Haberiniz olsun, Ahmed’in yıldızı bu gece doğdu. Ahmed bu gece dünyaya geldi.
2) Medâyin’deki Kisrâ Sarayından On Dört Burç Çatırdayarak Yıkıldı
Peygamber efendimizin doğduğu gece derin bir uykuya dalan Medâyin şehri korkunç bir çatırtı ve gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte halk da heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara korkunçtu ve telaş verici idi. Hükümdar Sarayının o sapa sağlam burçlarından on dördü çatırdayarak yıkılıvermişti.
Geceyi korkular içinde geçiren Kisrâ sabaha çıkar çıkmaz memleketinin dinî reislerini derhal bir toplantıya çağırdı. Toplantıda, cereyan eden hâdisenin neyin nesi olduğunu görüştü. O gece Peygamberimiz dünyaya gelmişti.
3) Kâbe’nin içindeki Putların pek çoğu baş aşağı yıkıldı:
Kureyş müşrikleri, yeryüzünde Allah’ın evi olan Kâbe’yi putlarla doldurmuşlar onlara Allah diye tapıyorlardı. Çoğu yerlerine kurşun ile perçinlenmiş bu putlar, hâdisenin azametine dayanamayarak yıkılmışlardı..
4) İstahrabat’ta Bin Seneden Beri Yanmakta Olan Mecûsîlerin Kocaman Ateş Yığınları Bir Anda Sönüverdi
Mecûsiler bu ateş yığınını kendilerine ilâh kabul etmişlerdi. Efendimizin dünyaya teşrifleri ile birlikte bu kocaman ateş, sanki okyanusların istilâsına uğramış basit bir ateşmiş gibi sönüvermişti.
5) Takdis Edilen Meşhur Sâve (Taberiyye) Gölü Bir Anda Kuruyuverdi.
Bu da, gelen zâtın, doğan kişinin Allah’ın izni ile olmayan şeylerin takdis edilmesini yasaklayacağının ifâdesi idi.
6) Semâve Vadisi Taşan Seller Altında Kalıp, Suya Gark Oldu.
Efendimizin dünyaya gözlerini açtıkları geceydi. Taşan seller Semâve Vadisi ve Semâve şehrini sular altında bıraktı. Şehir halkı, dehşet içinde kalarak, çareyi dağlara ve tepelere sığınmakta buldu. Sonra da bir mektup yazarak durumu Kisrâ’ya bildirdiler ve kendisinden yiyecek ve içecek yardımı istediler.
7 ) Gök Kubbeden Salkım Salkım Yıldızlar Döküldü:
Nebiyy-i Ekrem Efendimizin dünyaya teşrifleri gecesinde hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü.
O âna kadar görülmemiş bu hâdiselerin Resûl-i Ekremin doğumu sırasında meydana gelmeleri elbette tesadüf değildi.
Bütün bunlar Âhir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) zuhurunu haber veriyorlardı.
…Ve o gece bütün İslam âlemi Peygamberimizin doğum gecesini ibadetlerle kutlamaktadır…
Hoşça kalınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir