10 Aralık 2022

TOPSUZ İĞNE: GÖZLEMCİ

*Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) geçen günlerde Özbekistan / Semerkant’ta bir toplantı yaptı.
*Bu toplantıda Türkiye Cumhuriyeti adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.
*Bu toplantıda alınan bir karar hem ülkemizi, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok memnun etti.
*Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) liderler zirvesinde (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kimliğiyle “Gözlemci Üye” olarak kabul edilme kararı alındı.
*Daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) tarfından Kıbrıs Türk Müslüman Cemaati adıyla misafir olarak kabul edilmiş ve sonra da gözlemciye dönüştürülmüştü.
*Alınan bu yeni karar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kıbrıs Türk Devleti tanımlamasından bir basmak yüksek olan bir karar.
*Bu bana göre KKTC’nin tanınması anlamını da içermektedir. Öyleyse tanıma nedir?
Google emmime sordum.
*DevletlerinTanınması: “Bir devletin uluslararası hukuk kişiliğinin diğer devlet/devletler tarafından kabul edilmesini sağlayan tek taraflı irade beyanıdır”diyor google emmim.
*Tanıma: “Bir uluslararası hukuk kişisinin kendi dışında oluşan belli olayı, durumu, belgeyi ya da iddiayı kendisi bakımından yasal olarak kabul ettiğini ve hukuksal ilişkilerini bu veriler üzerine kuracağını bildiren tek taraflı hukuksal işlemdir”diyor google emmim.
*De Facto Tanıma: “Geçici ve sınırlı nitelikteki tanıma türüdür. De facto tanımada, genellikle tanıyan devletin tanınan devletin bağımsızlığı, ülke üzerindeki otoritesi ve ülkedeki istikrara ilişkin şüpheleri bulunmaktadır ve bu nedenle tam bir tanımaya gitmemektedir. Fiili tanımadan geri dönülmesi mümkündür.” diyor google emmim.
*De Jure Tanıma: “Uluslararası hukukun tanımaya bağladığı bütün hüküm ve sonuçları kapsayan tanıma şeklidir. Bir devletin veya hükümetin tam olarak tanınmasını ifade etmektedir. Hukuki tanımadan geri dönülemez. diyor google emmim.”
*Açık Tanıma: “Bir devletin tanıma iradesini açıklayıcı bir bildirimle doğrudan açıklamak suretiyle yapmış olduğu tek taraflı tanıma beyanıdır.” diyor google emmim.
Zımni Tanıma: “Tanıyan devletin herhangi bir tanıma beyanında bulunmamakla birlikte, tanınan devletle tanıma konusundaki iradesini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde içeren bir işlem içerisine girmesini ifade etmektedir.Bu tanıma türünde, tanıma iradesinin varlığının herhangi bir kuşkuya bırakmadan gerçekleşmesi gerekmektedir. Zımni tanıma anlamına gelen işlemler:
1. Tanıma anlamına gelmeyeceğini belirtmeden ikili andlaşma imzalanması,
2. Diplomasi ilişkileri kurulması,
3. Bağımsızlık törenlerine resmi temsilci gönderilmesi,
4. Yeni devletin yalnızca devletlerin üye olarak kabul edildiği bir uluslararası örgüte üyeliği ya da temsili için olumlu oy kullanılması,
5-Yeni devletin konsolosuna exequatur verilmesi.(exequatur: Bir devletin diğer bir devletin konsolosunu tanıdığını gösterir belge.)
*Google emmimin dediklerine göre bizim yazıyı ilgilendiren bölüm “ZımniTanıma”
*Böylece: Türk Devletleri Teşkilatı liderler zirvesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliğiyle “Gözlemci Üye” olarak kabul edildime kararı alındı…
Ve bence zımni tanıma gerçekleşti.
*Bakalım daha hangi dost ülkeler bu zımni tanımayı kabul edip kendileri de tanıyacaklar…
ÇARPITILMIŞ SÖZLER
Davulun sesi uzaktan duyulmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir