1 Aralık 2022

PENCEREMDEN: ÜLKEMİZDE SOSYAL DEMOKRASİNİN GELECEĞİ

Mersin Sosyal Demokrasi Derneğinin 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Büyükşehir Kongre Merkezinde düzenlediği panele çok geniş bir katılım oldu.
‘Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Demokrasinin ve Ülkemizin Geleceği’ konulu panelde SDD Mersin Şubesi Başkanı Ali Galip Özkan’ın yönettiği oturumda ;
SHP Genel Başkanlarından  Murat Karayalçın ,
SDD Genel Başkanı Sami Doğan ,
Toros Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mert Aktaş ve
CHP parti okulu sorumlusu
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı konuşmacı olarak katıldı. Öncelikle bu toplantının yapılmasında emeği geçen SDD yöneticilerini ve katlan konuşmacıları kutluyorum.
Toplantıya,  CHP liler dışında diğer bazı partilerin temsilcileri de vardı. Aydıncık, Anamur , Tarsus gibi Çevre ilçelerden şahsen tanıdığım tanıdığım bir çok siyasi kişiliklerin yanısıra eski ve yeni milletvekilleri , belediye başkanları da katıldı. ADD Mersin Şubesi adına davetli olarak katıldığım panelde,  sırasıyla, SDD Genel Başkanı Sami Doğan , 2023 genel seçimlerde Sosyal Demokrat bir Cumhurbaşkanı ve Yönetimden, beklentilerini anlattı. Prof.Dr. Mert Aktaş,  genelde 30 yaşın altındaki oy kullanacak 18milyon seçmenle  dikkat çekerek özelde 6 milyon yeni seçmenin (z kuşağının) beklentilerine  dikkat çekti.
Prof.Dr.Aytuğ Atıcı da  seçim güvenliğinin önemini ve bunun İçin seçmenlere düşen görev ve seçim güvenliği konusunda dinleyicilerden beklentilerini anlattı.
Son olarak, SHP eski genel Başkanlarından ve Dışişleri bakanlarından Murat Karayalçın çok önemli açıklamalar yaptı. Özellikle. önümüzdeki süreçte 6 masadan beklentileri ve yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde 6 lı masanın yürütülmesindeki sıkıntılara bekleyen zorluklara dikkat çekerek özetle:
-Yeniden BİZ olmamız vurgusunun  ve toplumsal kucaklaşmanın önemine,
-seçim güvenliğinin önemine,
-14 Kasım 2022 toplantısı da Güçlendirilmiş parlementer sistem modelinde alınan kararların, (9 Anabaşlık, 60 altbaşlık) ayrıntılarının 29 Kasım 2022’de açıklanasını olumlu bulduğuna
-Seçim güvenliği çalışmalarının sürdürülmesinin önemine,
-Ortak programın önemine,
-Ortak yol haritasının(koalisyon protokolü) önemine,
-6 parti başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olmamasının gelecekte yaratacağı zorluklarına,
-AKP döneminde devlet kapasitesini yitirdiğine,
-Güçlü devlet için halkın devlet yönetimine mutlaka katılması(katılımcı demokrasi)  ve hukuk devleti olması gerekliliğine,
-Uluslararası sıralamada Türkiye’nin G-20 devletlerinin altına düştüğünü, başarısız devlet olarak izlemeye alındığını,
-Tiranlık paradoksu gereği, zayıf devletler, demokrasi ve insan haklarını tahrip ettiğini,
-Güçlü Devletin tanımının, devletin koyduğu amaçları gerçekleştiren devlet olduğuna,
-Güçlü devlet için, güçlü kurumlar ve devlette liyakat olması gerektiğine,
-Üniter devletin korunarak, Kürt sorununun idari özerklik içinde çözülmesine,
-Atatürkçü dış barış siyasetin mutlaka hayata geçirilerek, özellikle Ortadoğu’da bölgesel barışın, sınır aşan sular ile suyun ve tarımın Orta Doğu Barış İçin İşbirliği Projesi  kapsamında sağlanabileceğine,
-Türkiye’nin geleceği için, Önümüzdeki süreçte, Demokrasi, Kalkınma, ve iç/dış güvenliğin öne çıkacağına,
değindi.
TOPLANTININ EKSİK KALAN YÖNLERİ
Belki yerleşik dil alışkanlığı veya  program akışının yoğunluğundan Toplantıya konuk olarak davet edilip, katılan diğer partilerin ve  Demokratik Kitle Örgütleri’nin ( Sivil Toplum Kuruluşu-STK Değil) kürsüden tanıtılıp duyurulması ev sahipliği açısından daha  doğru olurdu.
İkinci bir önemli eksiklikte salondan soru ve katkı alınmadan plaket töreninin yapılması ve salondakilerin sahneye çıkıp panelistlerle resim çektirme telaşına düşülmesiydi. Böylece sahneden  salona tek yönlü bir bildirim ve etkileşim oldu. Sanırım  benim gibi gelen bir çok dinleyici  önümüzdeki sürece ilişkin aklındaki soruların yanıtını alamadan ayrılmak zorunda kaldı.
TABAN  MOTİVASYONUN YÜKSELTİLMESİ İÇİN HAYATİ BİR SÜREÇTEYİZ
Ülkemizin 2023 yılında çok hayati bir seçime  hazırlandığı bu günlerde seçmenlerin ve partililerin motivasyonun yükseltilmesi açısından çift taraflı etkileşimin olduğu ( tüzük gereği Danışma)   toplantılarının çok önemli olduğuna daha öncede bu köşede bir kaç kez dikkat çekmiştim. Bu nedenle CHP Mersin il ve ilçe örgütleri kendi, kongrelerini yapan  diğer muhalefet partilerine göre, kongrelerini ertelenmiş ve  tüzük gereği danışma kurullarını yapamamış durumdadır. Çift  taraflı yüzyüze etkileşim ile  üyelerinin düşüncelerini ve endişelerinin anlaşılıp  giderilmesi için tüzük gereği danışma kurullarının yapılması gerektiği  kanaatim devam etmektedir. Ayrıca  6’lı masanın daha doyurucu ve seçmeni tatmin eden net açıklamalar yapması da SDDnin evvelsi günkü  toplantısında  Sayın Karayalçın  tarafından da ifade edilmiştir. CHP Mersin’de  bugüne kadar, emek vermiş, yönetimlerde çalışmış ve aday sorumluluğu almış ve tüm süreçlerine elinden geldiğince destek ve katkı vermiş bir parti üyesi  olarak, 2023 seçim sonuçlarında yukarıda değinilen konularda karşılıklı etkileşim ve motivasyon eksikliği nedeniyle kentimizde olumsuz tabloyla karşılaşılmamasını umut ediyor ve diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir