8 Aralık 2022

SOHBET KÖŞESİ: TOPLUMUN İKİ ÖNEMLİ UNSURU: İŞÇİLER; İŞVERENLER…

İşçi; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşveren; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.
İş İlişkisi; işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.
İşçi  işveren ilişkilerini bir başka açıdan, İslami açıdan değerlendirmek istiyorum:
İslam’da işçi-işveren hakları teminat altına alınmıştır.
Emek olmasa sermaye, sermaye olmasa emek olmazdı.
İşçi işverene, işveren işçiye muhtaçtır.
Tarihte görülen toplu işçi isyanlarının sebebi, işçi-işveren arasında denge kurulamayışıdır.
Servet biriktirmek için her şeyi meşru sayan, çalışanların haklarını vermekte cimri davranan sistemler, iş hayatında yüzyıllardır devam eden reaksiyonların sebebidir.
İslamiyet; işçi-işveren hukukunu dengede tutmuş, iki tarafın da hakkını koruyan, birini diğerine tercih etmeyen hükümler getirmiştir.
Adil iş, adil ücret, adil mükellefiyet, İslam iktisadında önemli prensiplerdir.
İşverenin yükümlülüğü; işçiye gücünün yeteceği yükü yüklemek, işçiye zulmetmemek, ücretini tam ve zamanında ödemektir.
İşçinin hak ettiği verilmeden kazanılan haksız kazançtır.
Haksız kazanç İslam’da yasaklanmıştır.
Peygamberimizin;“İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz” Hadis-i Şerifi bunu belirtmektedir.
İşçinin de sorumlulukları vardır. İşçi; işine ve işverene karşı dürüst davranmalıdır.
Hak arama veya başka sebeplerle işyerine ve işverene zarar verilmesi yasaktır.
İşçi-İşveren haklarıyla ilgili olarak İslam`ın ortaya attığı prensipler iç barışı hedef almıştır.
Toplumda işçi de işveren de önemli unsurlardır. Emek sermayenin, sermaye emeğin tamamlayıcısıdır.
İslam’da; İşçi işverenin kolu-kanadı, işveren işçinin koruyucusudur. İki taraf da birbirinin tamamlayıcısıdır.
İki tarafın birbirini kollaması İslam’ın emridir.
İslamiyet işçinin de, işverenin de haklarını teminat altına almıştır.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir