3 Ekim 2022

‘PTT’deki sürgünlere, hukuksuzluğa, liyakatsizliğe karşı yürüyoruz’

MUSTAFA ÖZCAN
Haber-Sen üyeleri, PTT’de uğradıkları sendikal ayrımcılık, ve baskılara karşı Yenişehir Posta Dağıtım Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.
“PTT’deki sürgünlere, hukuksuzluğa, liyakatsizliğe karşı yürüyoruz” sloganları atan sendika üyeleri adına açıklamayı yapan Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, “Artan bu keyfi uygulamalara sendikamız Haber-Sen karşı duruyor ve alternatif olması gereken uygulamaları PTT yönetimine sunuyor. 21.yüzyılda olduğumuz bu dönemde çağdışı uygulamalar ve usulsüzlüklerle sürekli gündeme gelen bir kurumda hiç kimse mutlu değil. Ülkenin dört bir tarafında temsilcilerinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının gereklerini yerine getirmeyerek suç işleyen kurumun hukuksuzluğuna hayır dediği, 2018’den bugüne kadar kuruma personel alımının yapılmamasının doğru olmadığını söylediği, 2014’ten beri görevde yükselme sınavı açmayıp kendi yandaşlarını yükseltip görev vermelerine itiraz ettikleri, kurumda parçalı personel yapısı, performansa dayalı, esnek çalışma, angarya, sayı dayatmasına karşı çıktıkları, liyakatsiz iş bilmez kadroların idarelere atanmasına dur dediği ve usulsüzlük, yolsuzluk ve bilinmeyen zararlara karşı emekçilerin sesini çıkarttığı için PTT tarafından sürgün edilmiştir.” dedi.
“Yasaları bilerek ve isteyerek çiğneyerek kendilerini yasalardan üstün görüyorlar”
Genel itibari ile taleplerinin PTT’nin yasa, kanun, ve yönetmeliklere riayet etmesi olduğunu vurgulayan Balcan, “PTT sürgün edilen yöneticilerimizin hizmet gereği ile yaptığını ifade ediyor. Hizmet gereği dedikleri konu; insanlık dışı uygulamalardır. Bir temsilcimizi İstanbul’dan 1800 km uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, kanser hastası olan Şube yürütme kurulu üyemizi tedavi olamayacağı tam teşekkülü hastane olmayan yere göndermek midir? Ya da eşi de posta emekçisi olup iki küçük çocuğu olan Merkez Denetleme Kurulu üyemiz bir kadını ailesinden ayırarak Batman’dan Iğdır’a göndermek midir? PTT yönetimin yetkilerini kötüye kullanarak 4688 sayılı Kanun’un 18. Maddesini bilerek ve isteyerek çiğneyerek kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görmektedir. Sendikal faaliyet yürüten önceki dönem Genel Başkanımız ve aynı zamanda Mersin il temsilciliği yapan Musa Özdemir’i Kayseri’ye, Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz Seyran Şık Karabulut’u Iğdır’a, Diyarbakır Şube Yönetiminden Cengiz Oluç ve Batman İl Temsilcimiz Erdal Tilen’i Kozluk ilçesine, İstanbul Şube Denetleme Kurulu Üyemiz Mesut Düzova’yı Şanlıurfa’ya, İstanbul’da işyeri temsilcimiz Fatih Karagöl’ü Hakkari Çukurca’ya, Ankara da işyeri temsilcimiz Baki Çınar’ı Gaziantep’e, Erzincan İl Temsilcimiz Erdal Taner’i İliç ilçesine zyasaya açıkça aykırı olmasına rağmen iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar. Eylemlerimizin amacı ayrımcı ve hukuk dışı uygulamaların geri alınmasını talep etmek, hukuksuzluklara sessiz kalmamak ve kalmayacağı vurgulamaktır.” şeklinde konuştu.
“Mücadeleden geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız”
Bu sorumlulukla; yaşadıkları sorunları ve taleplerini bir kez daha duyuran Balcan, “Bugün, kurumlarımızda yapılan tayin ve atamalarda kıstas siyasi iktidara yakınlıkla ölçülmektedir. Unvan alabilmek ve istediğin yere atanabilmek için liyakat ve kariyer yerine siyaseten yakınlık hakim anlayış haline gelmiş. Görevde Yükselme Sınavlarında yaşanan hukuka aykırılıklar ile yeni mağduriyetler ortaya çıkmış, kurum içi eşitsizlikler derinleşmiş, iş barışı bozulmuştur. Tüm bu yaşadığımız hukuksuzluklar karşısında Anayasal bir hak olan basın açıklaması yapma hakkımız her defasında engellenen keyfiliklerle karşı karşıya kalmaktayız. İşin özü, demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyip, tam aksi uygulamalar yapan siyasi iktidarın kurumlara atadığı bürokratların “ben yaparım oldu” anlayışı sonucu pek çok hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluklar açıkça Anayasaya, ulusal ve uluslararası yasalara aykırı olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırılık taşımaktadır. Bu kararların alınmasında söz sahibi olan kurum yöneticilerine sesleniyoruz; “Hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin!” Bizler; bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler tüm bu baskılar karşısında mücadeleden geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız.” diyerek açıklamasını tamamladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir