SOHBET KÖŞESİ: ALLAH’A ŞİRK KOŞAN KİŞİNİN DURUMU NASILDIR?

Sayın Yaşar YILDIZ soruyor:
SORU : Şirk nedir? Allah’a şirk koşmak ne demektir?
Bir Müslüman hangi hallerde Allah’a şirk koşar?
Şirk’in büyüğü küçüğü var mıdır?
Şirk’i icap ettiren haller nelerdir?
Bazı din adamlarından duyduğuma göre: “Şirk küfrü muciptir. Allah tövbe ve istiğfarla şirki affetmez. Şirk yapan kimse dinden çıkar.”
Tövbe ve istiğfarla kabul edilmeyen günah neyle affedilir?
Allah’ın tövbe ve istiğfarla affetmediği bir günahı insanlık icabı, yanılarak işleyen bir Müslüman ömrünün sonuna kadar Allah’ın af ve mağfiretine mazhar olamazsa, imansız mı gitmesi icap ediyor?
Cenabı Allah’ın şirkten başka bütün günahları atfedeceği söyleniyor.
Bu doğru mudur?
Şirkin gizli olanı da var mıdır?
CEVAP : Şirk Cenabı Allah’a eş ve ortak tanımaktır.
Büyük günahlardandır.
Cenabı Allah şirkten başka bütün günahları affeder.
Şirk ise affedilemeyecek günahlardandır.
Şirk yapan cehennemde ebedî olarak kalacaktır.
Şirk: Allah’tan başka ilah tanımaktır. Baba oğul isnadı veya tabiatın kendiliğinden bir müessiriyeti olduğuna inanmak, “Açık Şirk” tir.
İbadeti gösteriş için yapmak da şirktir.
Cenabı Allah’tan başka, türbe, yatır, bir takım gizli kuvvetler gibi hurafelere inanmak, Cenabı Allah’tan başka şey üzerine yemin etmek ise “Gizli Şirk”tir.
Her Müslüman sadece açık şirkten değil, gizli şirkten de kendisini korumalıdır.
Şirk iki kısmıdır:
1- Şirk-i celi (açık şirk); 2
– Şirk-i Hafi: (gizli şirk.)
Konumuz ile ilgili olan Şirk-i Celi (açık şirk) tir.
Bu Allah’ın yaratığı bir mahluku Allah’a ortak ve denk tutmak demektir.
Müşriklerin puta tapmaları, Hristiyanların Hazreti İsa aleyhisselama Allah’ın oğlu demeleri gibi…
Buradaki durum Allah’ın yarattığını ona eş tutmaktır.
Allahın Şirk’i affetmeme meselesi ise dünyaya ait değildir.
Çünkü Allah’a şirk koşup da sonradan tövbe eden kimseyi Allah’ın affedeceği İslam alimlerince açık ve seçik bir şekilde belirtilmiştir.
İslam inancına göre Allah’a inanmayan bir kafir tövbe ederse Müslüman olmuş sayılır.
Ama şirk koşmuş olarak ölürse Cenab-ı Allah öbür âlemde şirkten daha küçük günahları isterse belki affedecektir ama şirki asla affetmez.
Bu konuda İslam’ın inancı budur.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir