Yeni rehber ilkeler, iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukları korumaya yönelik ilk küresel politika çerçevesini sunuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Georgetown Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi, iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukları korumaya, süreçlere dahil etmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak ilk küresel politika çerçevesini sunan yeni bir dizi rehber ilke yayınladı.

Guiding Principles for Children on the Move in the Context of Climate Change (İklim Değişikliği Bağlamında Hareket Halindeki Çocuklar için Rehber İlkeler), 9 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bir sonucu olarak hem ülke içinde hem de sınırların ötesinde hareket halindeki çocukların benzersiz ve çok yönlü savunmasızlıklarını ele alıyor. Halihazırda, çocuklarla ilgili göç politikalarının çoğu iklim ve çevresel faktörleri dikkate almıyor ve çoğu iklim değişikliği politikası, çocukların benzersiz ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

Rehber ilkeler, iklim değişikliğinin insanların bulundukları yeri terk etme kararlarına katkıda bulunan mevcut çevresel, sosyal, politik, ekonomik ve demografik koşullarla kesiştiğine dikkat çekiyor. Yalnızca 2020’de, hava koşullarına bağlı şokların ardından yaklaşık 10 milyon çocuk yerinden edildi. Yaklaşık bir milyar çocuk, diğer bir deyişle dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı, iklim değişikliğinin etkileri açısından yüksek risk altında olan 33 ülkede yaşarken, önümüzdeki yıllarda milyonlarca çocuk daha yerinden edilebilir.

Genç iklim ve göç aktivistleri, akademisyenler, uzmanlar, politika yapıcılar, uygulayıcılar ve BM kuruluşları ile işbirliği içinde geliştirilen rehber ilkeler, küresel olarak onaylanmış Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye dayanıyor. İlkeler ayrıca mevcut operasyonel yönergeler ve çerçeveler kapsamında da şekillendirilmiş.

Rehber ilkeler; ulusal ve yerel yönetimlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum gruplarına çocuk haklarını koruyan politikalar oluşturmaları için bir temel sağlıyor.

İlgili kuruluşlar ve kurumlar; hükümetleri, yerel ve bölgesel aktörleri, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum gruplarını, iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukları korumaya, süreçlere dahil etmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak bu rehber ilkeleri benimse-meye çağırıyor. (Haber Merkezi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir