SOHBET KÖŞESİ: GÜZEL YURDUMUZ ANADOLUMUZ VE MAVİ VATANIMIZ…

Türkiye’nin dört bir tarafında deniz yetki alanları “Mavi Vatan” olarak adlandırılıyor.
Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’i kapsayan Mavi Vatan, ilk defa 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen sempozyumda ortaya atılmıştı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen “Karadeniz ve Deniz Güvenliği” konulu sempozyumda emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atılan “Mavi Vatan” emekli Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilen kavram 2010’da Temel Deniz Hukuku kitabında kayda geçirilmişti.
Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mavi Vatan doktrinin somut adımlarından biri olmuştu.
BM’ye bildirilmesiyle dünyaya ilan edilen bu anlaşma sayesinde Libya ile Türkiye denizden komşu oldu.
Artık Anadolumuzun yanında bir de Mavi Vatanımız var…
Anadolu, Mavi Vatan, Yavru vatan…
Türk düşmanı hainler nasıl çıldırmasınlar?
Hedef: Kızıl Elma…
Haçlı zihniyetinden kurtulamayan dış ülkeler ve onların uzantıları olan terör odakları ülkemizi bölmek ve parçalamak için akla gelmedik entrikalar çeviriyor…
Bölücülük faaliyetlerinde bulunmak için yerli işbirlikçiler ile temasa geçen yabancı ajanların bir kısmı MİT ve Güvenlik güçlerimizin gayretleri ile yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır.
Yabancı ajanlar ve onların yerli işbirlikçileri daha geniş çalışma imkânına sahip olabilmek için var güçleriyle çalışmaktadır.
İç ve dış düşmanlarımız istemese de Anadolu vazgeçemeyeğimiz  vatanımızdır, yurdumuzdur.
Anadolu; Asya kıt’asının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 kilometre karelik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır
 Osmanlı döneminde ” Anadolu ” nun geleneksel doğu sınırı olarak Fırat Nehri kabul edilirken, Cumhuriyetle birlikte Birinci Türk Coğrafya Kongresinden sonra Türkiye’nin Asya kıt’asında kalan kısmının tümü aynı coğrafi terime dâhil edilmiştir.
Günümüzde yaygın olarak Türkiye’ nin Asya kıt’asında kalan topraklarının adı olarak kullanılır.
Anadolu, Asya ve Avrupa’nın birleşim noktasındaki stratejik konumu nedeniyle, tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyetin beşiği olmuştur.
Yeryüzünün en eski yerleşim yerlerinden bazıları Cilalı Taş Devrinde Anadolu’da kurulmuştur.
Çatalhöyük, Çayönü, Neval Çori, Hacılar, Göbekli Tepe ve Mersin ( Yumuktepe ) yerleşim yerleri Cilalı Taş Devri’nden kalmadır.
Anadolu geçmiş dönemlerde;
Sümer, Asur, Hitit, Yunan, Lidya, Kelt, Pers, Roma,Doğu Roma (Bizans), Selçuklu, Moğol İmparatorluğu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Yüzlerce dil ve lehçeyi barındırmıştır.
Artık Anadolu Türkleşmiş ve bir Türk yurdu olmuştur.
Anadolu’nun Türklere ait bir yurt olduğunu ilk defa Haçlı yazarlar belirtmişlerdir.
Ermeni tarihçilerden Hayton; “Türkler, Türkiye’nin sahibi olduktan ve sultanın yönetiminde burada yerleştikten sonra, Latinler bu memleketi ‘Turgia’ adıyla anıyorlar.” demiştir.
Bu satırlar Anadolu’nun Türk yurdu olarak kabul edildiğinin ve Türkleştiğinin kesin delilidir.
Emeviler, Abbasiler Anadolu’yu feth etmeye muvaffak olamamışlardır.
Her türlü meşakkat ve sıkıntılara rağmen Türklerin Anadolu’yu feth etmek istemelerinin sebeplerinden biri CİHAD gayesidir.
İlayi Kelimetu’llah ve Allah’ın adını yaymak için Müslüman Türkler Anadoluyu feth etmek istemişlerdir.
Bir diğer sebep; yeni bir yurt edinmek ve yerleşmek ihtiyacıdır.
Türkistan’dan, Horasan’dan gelen Türk savaşçılarının ve dervişlerin bütün gayesi, Anadoluyu İslamlaştırarak yeni bir yurt kazanmaktı.
Başka bir sebep de; kendilerini beslemek ve hayvan sürülerine otlak bulmak isteğidir.
Anadolu çok zengin ve bereketli topraklara sahiptir.
Türkler Anadoluyu feth etmeden önce güneylerinde, doğularında Müslümanlar ve batıda ise Bizanslılar vardı.
Topraklarını genişletmek için Müslümanlara saldırmak uygun değildi.
En uygunu batıya, Bizans’a hücum etmekti. Anadolu’ya hakim olmaktı.
Bütün Türkmenlere feth adresi olarak yıllarca Anadolu gösterilmiş ve Bizans üzerine akın yapmaları istenmiştir.
Anadolu’nun fethi için yüz binlerce Türk Askerinin kanı Anadolu topraklarını sulamıştı.
Emevi ve Abbasilerin dört yüz yılda başaramadıkları fetih olayı Türkler tarafından yüz-yüzelli yılda gerçekleştirilmiş ve Anadolu Türk yurdu haline getirilmiştir.
Birileri istemese de Anadolu Türk yurdu olmaya ve Denizlerimiz Mavi Vatanımız olmaya devam edecektir.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir