‘HAVUZLAR İÇİN ACİL ÖNLEM ALINMALI’

MUSTAFA ÖZCAN
Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Tulay, sıcaklıkların artmasıyla kullanımı artan havuzlarda gereken önlemlerin alınması gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.
Havaların ısınmasıyla birlikte havuz gibi ıslak alanlara ilginin arttığını belirten Tulay, “Artan kullanıcı ve kullanım sıklığı ile ıslak alanlarda düzenli bakımlar ve güvenlik önlemleri dikkate alınmadığı zaman insan sağlığı için tehdit oluşmasına neden olmaktadır.  Her yıl yaz aylarında, park, bahçe ve meydanlarda bulunan süs havuzları ile yüzme havuz işleten tesislerde elektrik kaynaklı ölümcül kazalar yaşanmaktadır. Havalarının ısınmasıyla serinlemek ve eğlenmek için havuzlara yönelik ilgi artarken, yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği`nin eksiklerinin giderilmemesi nedeniyle özellikle belediyelerin sorumluluğundaki süs havuzları tehlike saçmaya devam etmektedir. Elektrik çarpması sonucunda ölümlere neden olan kazalar, büyük ölçüde standartlara uygun olarak yeterli önlem alınmaması ve elektrik tesisatlarının denetlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması için elektrik tesislerinin uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından projelendirilmesi ön şarttır. Tesisin yapımında standartlara uygun malzeme seçilmelidir. İşletmeye alırken tesisat kontrolü; bilgi sahibi ve deneyimli elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yerine getirilmelidir. Elektrik tesisatının periyodik kontrolleri de düzenli olarak uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Kontroller sonucu oluşturulan raporlar sıradan evraklar gibi raflara kaldırılmamalıdır. Bu raporlarda tespit edilen eksiklikler ve hatalar hızla giderilmelidir.” dedi.
“Havuzlara yönelik ek tedbirler alınmalı”
Hemen hemen her yaz, çok sayıda çocuğun serinlemek için girdikleri süs havuzlarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Tulay, “Uzun yıllardır yaptığımız uyarılar göz ardı edildiği için bu yaz da çocuklarımızın hayatı risk altındadır. Bu konudaki temel sorun, EMO tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güncellenen ve yayınlaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na 31 Mayıs 2005 tarihinde gönderilen Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği`nin aradan geçen 17 yıla rağmen yayımlanmamasıdır. Yürürlükteki yönetmelikte başta süs havuzları olmak üzere tüm havuzlarının, “TS HD 60364-7-702 Binalarda Elektrik Tesisatı Bölüm 7- Özel Tesisat veya Mahaller için Kurallar Kısım 702-Yüzme Havuzları ve Diğer Havuzlar” standardına uyumu acilen sağlanmalıdır. Başta belediyeler olmak üzere bu tesislerin sorumluluğunu üstelenen tüm kurum ve kişiler, havuzlara yönelik ek tedbirleri almak zorundadır. Kablolama sistemi, donanım seçimi ve montajı, priz, armatür seçiminde standarda uyulmalı, elektriksel donanım ve cihazlarda direk veya dolaylı temasa karşı koruyacak şekilde önlem alınmalıdır. Belediyeler, önlem alınmayan süs havuzlarındaki enerjiyi keserek, kullanılmalarına engel olmalıdır. Yeni yapılacak tesisler için yönetmelik hükümleri yeterli kabul edilmeyerek, standartta uygunluk aranmalıdır. Elektrik tesislerinin düzenli olarak bakımının yapılması ve periyodik olarak kontrol edilmesinin hayati önemde olduğu unutulmamalıdır. Özelikle havuzlarda su altında çalışan elektrik tesisatı acilen denetlenmelidir. Ölümlü kazaların önlenmesi adına EMO olarak, havuzlarının denetlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için göreve hazır olduğumuzu, kamuoyuna duyurmak isteriz. Odamız, can güvenliği için alınacak önlemleri “kaynak israfı” olarak gören anlayışa karşı uzun yıllardır mücadele etmektedir. Yurttaşlara, bina yöneticilerine, işletmecilere, hastane, yurt ve okul yönetimlerine “hayati önem taşıyan bu konuda” ek önlem alma çağrımızı yeniliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nı ise bir kez daha göreve çağırarak, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği`nde değişiklik yaparak, önlem alınmasını zorunlu hale getirme çağrımızı yeniliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir