‘Bu krizde en büyük faturayı emekliler ödüyor’

NURDANE KARAKUŞ
Tüm Emekliler Sendikası Mersin Temsilciliği, derinleşen ekonomik kriz ve eriyen gelirlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Kurt, “İktidar, emekli, emekçi ve çalışan karşıtı politikası devam ediyor. Bu politikanın özü, yoksullardan ve çalışanlardan alıp, zenginlere, yandaşlara ve para babalarına vermektir. Memleketin kaynaklarını peşkeş çekmektir. 20 yıllık sürede ölçüsüz lüks harcamalar, gelir garantili modeller, yolsuzluklar, hesapsız kitapsız iç ve dış borçlanmalar, merkez bankası ve hazine kaynaklarının yağmalanması sıradanlaştı. Bu yüzden enflasyon ve döviz kontrolden çıktı. Kaynak dağıtımında adalet ortadan kalktı. Bu krizde en büyük faturayı biz emekliler ödüyoruz. Yandaş zenginler daha zengin olurken, milyonlarca emekli ve çalışan emekçinin payına yoksulluk ve açlık düştü. Cumhuriyet idaresinin yokluğu, yoksulluğu tarımda ve sanayide kamucu yatırımlarla aştı. Osmanlı’dan kalan borçları ödemiş, memleketi demir ağlarla örmüş fabrikalar ve devlet çiftlikleri kurmuştur. AKP ise yirmi yıllık iktidarında, sınırsız özelleştirme, yüksek dış borç, yüksek faiz-düşük kur ve ucuz işçilik politikası uyguladı. Bankerlere ve borsacılara öncelik vererek halkı yoksulluğa itti, sanayi ve tarımı çökerterek, kalkınmayı sadece inşaata bağladı, devlet hazinesini iktidara yakın müteahhitlere ardına kadar açtı.” dedi.
“Biz yoksulların parası zengine aktarılmaya devam ediyor”
İki yıl önce Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervlerinin çarçur edildiğini söyleyen Kurt, “Şimdi yeni bir kalkınma modeline geçerek, ülkemizi yatırım üretim istihdam ihracat merkezi yapacağını iddia ediyor. Yeni kalkınma modelinde döviz soygununu durdurmak yerine kur korumalı mevduatla halkın parasını zengine aktarmak var. Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati’nin dediği gibi ”Kur korumalı mevduat sisteminden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor, çarklar dönüyor”. Yetmedi şimdi de gelire endeksli senet çıkarıyor, biz yoksulların parasını zengine aktarmaya devam ediyor. Çare Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki ulusal ekonomi anlayışına dönmekten geçiyor. Devletin, Türkiye İstatistik Kurumu –TÜİK diye, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, iktidarın emir eri olmuş bir kurumu var. İktidar, TÜİK eliyle ve emirle, gerçeklerden uzak, hayali,akla ve vicdana uymayan rakamlara dayanarak enflasyon açıklatıyor. Bu rakamlara dayanarak, yüzdelik zamlar yapıyor. Yapılan zamlar, tamamen hayat pahalılığı gerçeğinin dışında olduğundan, refah sağlamıyor, tersine daha yoksullaşmamıza sebep oluyor. Çünkü 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin lirayı, yoksulluk sınırı 20 bin lirayı geçti. Bütün emekliler asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Gerçek enflasyon en az yüzde 160- 200’de seyrediyor. Başta petrol ürünleri olmak üzere, elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerine, günaşırı ölçüsüz ve vicdansız zamlar geliyor. Böyle bir ortamda iktidarın hayali rakamlara göre verdiği zamların, hiç bir kıymeti yoktur. Böyle bir zammı kabul etmiyoruz.” şeklinde konuştu.
“İktidar emeklilerin örgütlenmesini, haklarını savunmasını istemiyor”
Emeklilerin insanca bir yaşam istediklerini yineleyen Kurt, “Buna hakkımız da var. Yoksulluk ve açlıkta yaşamamız kader değil, iktidarın izlediği, emekli ve emekçi karşıtı politikadır. İktidar yıllardır bizi görmezden geliyor, sorunlarımızı çözmüyor, daha da ağırlaştırıyor. Yapılacak ilk seçimde emekliler bunun gereğini yapacaklardır. Emekliler yeterli örgütlülüğe sahip değil ve dağınık halde! Milyonlarca oldukları halde, örgütlü olmadıkları için, bir güç olarak, hak mücadelesi yapmakta yetersiz kalıyorlar. Bu yüzden sendikamız 2021 Tüm Emekli Sen, emeklilerin örgütlenmesini ve emeklilerin birliğinin sağlanması için çaba gösteriyor. Bütün emeklileri de, sendikamıza üye olmaya, destek vermeye, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz. Çünkü, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. İktidar emeklilerin örgütlenmesini, haklarını savunmasını istemiyor. Kurduğumuz emekli sendikalarını, sanki kendileri Anayasaya uyuyorlarmış gibi, Anayasa gerekçesiyle kapatıyor. Ancak biz yılmayacağız. Kapatsalar da yenisini kuracağız. 2021 Tüm Emekli Sen, bu alanda kurduğumuz üçüncü sendikadır. Yılmayacağız. Amacımız emeklileri örgütleyerek, iktidarın yüzdelik komik zamlarına boyun eğmek değil, İktidarla toplu sözleşme pazarlığı ile, haklarımızı almaktır. Bunun yolu da, Meclisten emekliler statü yasasının çıkarılmasını sağlamaktır. Emekliler olarak, sendikamızda örgütlenirsek, birliğimizi sağlarsak ve güç olarak ortaya çıkarsak, hiçbir iktidar bizi görmezden gelemez. Zaten şu anda, İktidar ve ortaklarının dışındaki, meclis içi ve dışındaki partilerle görüşüyoruz. Bizlerin oyuna başvuran siyasi partilerden talebimiz, emekli statü yasasının yanı sıra, SGK’nın güçlendirilmesi, ulaşılabilir parasız devlet hastanelerinin yaygınlaştırılmasıdır.” ifadelerini kullandı.
“Milyonlarca emekli açlık ve yoksulluğu unutmayacaktır”
Kurt açıklamalarını şöyle tamamladı;
“Desteğimiz üreten emekçinin, emeklinin, EYT’linin taleplerini karşılayana olacaktır. Yaşadığımız ekonomik ve sosyal krizde işsizlerden sonra en çok etkilenen ve perişan olanlar emeklilerdir. İktidar bizlerin ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimizi görmüyor ve çözmüyor. Emekliler açlıkla mücadele ediyorlar. Memleketin bütçe kaynaklarından, milli gelirinden paylarını alamıyorlar. Sağlık ve ilaç kesintileri devam ediyor. Milyar dolarlar, gelir garantili işlerine, yandaş şirketlere , gerici vakıflara, kur korumalı bir avuç para babasına aktarılıyor ama, yılda iki defa verilen bayram ikramiyelerimize bile, mali disiplini bozar, ödeme dengesi bozulur bahanesiyle, bir kuruş bile zam yapılmıyor. Milyonlarca emekli ve emekli ailesi, iktidarın emeklileri mahkum ettiği açlık ve yoksulluğu unutmayacaktır. İktidarın Emeklileri yoksullaştırma ve açlığa mahkum etme politikasına geçit vermeyecektir. Asgari ücretin güncel açlık ve yoksulluk sınırına göre artırılmasını isteyen Kurt “En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi, güncellenmiş asgari ücretle eşitlensin. Tüm emekli maaşlarına gerçekleşmiş enflasyon oranına göre seyyanen zam yapılsın, Emekli sendikaları Statü yasası ile EYT yasası TBMM tatile girmeden çıkarılsın”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir