‘İnsanca yaşamak istiyoruz’

MUSTAFA ÖZCAN
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Mersin Şubesi, SGK Haftası’na ilişkin SGK İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. BES Mersin Şube Başkanı Murat Doğan, SGK’nin üyelerine mobbing uyguladığını belirterek, hak kayıplarına karşı mücadelelerini yükselteceklerini söyleyerek, “Her geçen yıl içi boşaltılarak kutlanan sosyal güvenlik haftasının gelinen noktada formaliteye dönüştürülerek geçmişte alınan bir kararın geçiştirilmesinden öteye gitmedi. Anayasamızın 2. maddesinde sosyal devlet ilkesi, 60. maddesinde ise sosyal güvenlik hakkı tanımlanmıştır. Sosyal güvenliğin en temel tanımı toplumu hastalık, meslek hastalığı, işsizlik ve yaşlılık gibi sosyal ve ekonomik risklere karşı koruma altına alan bir sistemler bütünü olarak ifade edilirken, sosyal güvenlik sisteminin iki temel unsuru ise sağlık ve emeklilik hizmetleri olarak kabul ediliyor. 1990’lı yıllar itibariyle reform adı altında gündeme getirilen yasalarla temel bir hak olan sosyal güvenliğin adım adım tasfiyesini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Asgari ücretin 1 bölü 3’ü gelire sahip olanın sağlık giderleri için GSS primi ödemek zorunda olduğu, muayene ve ilaç katkı paylarının miktarının her geçen gün arttığı sağlık hizmetlerinden yurttaşlarımızın parası kadar yararlandığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor! Sözde reformlar yarattığı sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılanların toplumun kanayan yarası haline geldi. 20 yıl önce en düşük emekli maaşı bile asgari ücretin üzerindeyken, günümüzde emekli maaşları yüksek oranda asgari ücretin altında kaldı.” dedi.
“Emekli maaşı bağlanma oranının düştüğü bir ucube sistem dayatıldı”
Çalışanlar için emekli olduklarında düşük emekli maaşı almamaları için Bireysel Emeklilik Sistemi’nin de dayatıldığını söyleyen Doğan, “Çalışanın üç kuruşuna göz dikildi, 2008 yılı sonrası işe başlayanlar için mezarda emeklilik az gibi, çalıştığı süre arttıkça emekli maaşı bağlanma oranının düştüğü bir ucube sistem dayatıldı. Kamusal emekliliğin tasfiye edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor! İşsizlik fonunda toplanan paranın işçilerden çok patronlar için kullanıldığı, Türkiye İş Kurumu’nun siyasi iktidar tarafından arpalık olarak kullanıldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor! Milyonlarca kadının emeğinin sömürüldüğü, merdiven altı atölyelerde kayıtsız, güvencesiz çalışmaya mahkûm edildiği, ev içi emeğin yok sayıldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor! Suriyeliler kastedilerek kullanılan “Onları gönderirsek en fazla patronlar üzülür” sözü ile bir yandan kayıt dışı çalışmayı meşrulaştırılırken bir yandan da sığınmacılar konusundaki sahiplenmenin insani olmadığının gösterildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası’nın kutlanıyor! Pahalı konut alanlara vatandaşlığın promosyon olarak verildiği, son olarak da 500 bin dolar Bireysel Emeklilik Sistemine yatırıp 3 yıl çıkmayanlara vatandaşlık verileceğine ilişkin bir düzenleme yapılacağının ifade edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor! Genelde kamu emekçilerini özelde SGK Emekçilerini yüzde 5’lik zamma mahkûm eden, en düşük SGK Emekçisinin maaşının Nisan ayı açlık sınırının altında bırakılmasına neden olan sözleşmelere imza atan, SGK Emekçilerinin taleplerinin hiç birini Toplu Sözleşme sürecinde gündeme bile getirmeyen, SGK yönetiminde kamu emekçilerini temsilen Memur Sen temsilcisinin yer aldığı, SGK Emekçilerinin hak kayıplarında bire bir sorumluluğu olan Memur Sen’in eylem kararları aldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!” şeklinde konuştu.
“Mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz”
Büro Emekçileri Sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de sosyal güvenlik haftasını kutlama haftası olarak değil mücadele haftası olarak gördüklerini belirten Doğan, “Emekçilerin hak kayıplarının son bulmadığı taleplerimizin gerçekleşmediği durumda mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Döner sermaye, ikramiye, fazla mesai ücretleri 2012 yılından bu yana gasp edilen hakları ile ilgili aksi yönde Anayasa Mahkemesi kararı olduğu halde uygulanmayan SGK Emekçileri Sosyal Güvenlik Haftasını kutlamıyor. Kamu Emekçileri arasında neredeyse en düşük maaşa mahkûm edilen, sözleşmeli çalışanların kadro talebinin yok sayıldığı, mesleki birikimlerinin görülmediği, dışarıdan uzman kadrolar istihdam edilirken kurumda çalışanlara diğer kurumlarda olduğu gibi bu imkânın tanınmadığı koşullarda SGK Emekçileri Sendikamızın çağrısı yönünde yaptığımız eylem ve etkinliklere katılarak hakları için mücadele ediyor. Bizim de Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayacağımız günler gelecek, kamusal sağlık ve sosyal güvenlik hakkını kazandığımızda, SGK Emekçilerinin talepleri gerçekleştiğinde, SGK’nın demokratik bir işleyişe kavuştuğu koşullarda tüm emekçilerle birlikte Sendikamız da SGK haftasını kutlayacak. Dini imanı para olan bir anlayışı reddediyor, bireysel çıkarı değil toplumsal dayanışmayı esas alan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi için mücadelenin yanı sıra SGK Emekçilerinin insanca yaşam talepleri için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimizi siz değerli basın emekçileri aracılığı ile kamuoyuna duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir