GAZİ MERT-SOHBET KÖŞESİ: SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD’E YAPILAN SUİKAST…

Ermenilerin ülkemiz üzerindeki emelleri hiç eksilmeden devam etmektedir.
Lobiler oluşturulmakta ve Türklerin Ermeni katliamı yaptıklarını dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar.
Geçmiş yıllarda doğu’daki isyanın altında da Ermeniler vardır.
Ermeniler tarihte Türk düşmanlığı ile bilinmektedir.
Şu sorular akla gelebilir:
Acaba bu düşmanlık bir padişaha bombalı suikast yapacak kadar ileriye gitmiş midir?
Sultan Abdülhamid’e düzenlenen suikastın perde arkası nasıldır?
Abdülhamit’e yapılan bombalı saldırı doğru mudur?
Evet…
Ermenilerin ülkemiz üzerindeki kötü emellerini tarihte hep gördük.
Bu kötü emellerden biri Sultan İkinci Abdülhamit’e yapılan suikasttır.
Bu suikastın sebebi; Ermenilerin tam 6 vilayetimizi içine alan bir Ermeni devleti kurmak istemelerine karşı Abdülhamit’in bu devletin kurulmasına izin vermemesidir.
Ermeni komitacıları, kurmak istedikleri Ermenistan hükümetine izin vermeyen padişahı ortadan kaldırdıktan sonra Babıâli’yi, Galata Köprüsü’nü, Tünel’i, Osmanlı Bankası’nı, yabancı sefarethaneleri ve pek çok resmi – özel kuruluşları havaya uçurarak ihtilal çıkartacak, Avrupa devletlerinin askeri müdahalesini sağlayarak, Ermeni devleti kuracaklardır.
Amaç budur.
Sultan İkinci Abdülhamit, Yıldız Camii’nden çıkarken kendisine bombalı suikast düzenlenmiştir.
Suikastın elebaşları Troşak ismindeki Ermeni İhtilal Cemiyeti reislerinden Hristofor Mikaelyan, Rabina Kayın ve Konstantin Kabudyan isimlerindeki üç Rus Ermeni’sidir.
Bunlar Beyoğlu’ndaki Moroviç apartmanında bir ay kalıp İstanbul’daki adamlarını teşkilatlandırmışlardır.
Sünger kumpanyası memurlarından, Belçikalı anarşist Charles Edouard jorris, bomba olayının en önemli kişisidir.
Rus Ermenileri İstanbul’da kaldıkları bir ay zarfında Selamlık seyrine giderek, Yıldız’daki Hamidiye Camii’nden arabasına binen Sultan Abdülhamit’in Dış kapı önüne tam bir dakika kırk iki saniyede geldiğini tespit etmişler ve tekrar Avrupa’ya dönmüşlerdir.
Viyana’da saatli bombanın konduğu zarif bir araba yaptırmışlardır.
100 kilo ağırlığındaki Machine infomale adlı bombanın konduğu bu zarif araba ve suikastçılar, olay günü Yıldız’a giderek Dış kapı civarında durmuşlar ve Sultan Abdülhamit Han’ın çıkmasını beklemeye başlamışlardır.
Sultan Abdülhamit namazdan sonra saraya dönmek için camiden çıkarken Şeyhülislam Celaleddin Efendi ile o gün gerektiğinden fazla konuşunca dışarı çıkmadan bomba patlamış ve İstanbul’un en uzak semtlerinden bile duyulan müthiş bir ses çıkarmıştır.
Bu olayda, 26 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmış, 20 at ölmüş ve birçok araba parça parça olmuştur.
Sutan Abdülhamit olaydan sonra köşkte elçileri kabul etmiş ve onlarla olağan görüşmelerini yapmıştır.
İşte Abdülhamit’e karşı yapılan ve “bomba olayı” olarak isimlendirilen Ermeni suikastının gerçek iç yüzü budur.
Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir