ENGELLERİ ÖNCE KAFAMIZDA YIKALIM…!

NURDANE KARAKUŞ

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Mersin İl Temsilcisi  Mustafa Güven 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın istihdamlarına özel sektörde gereken önem ve hassasiyet gösterilmediği gibi, maalesef Kamuda da yeterince gerekli istihdam yaratılmamış açık kalan kotaların doldurulmadığına değinen Güven, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurların eğitim durumlarına göre dağılımları, çalışan engelli memurların yüzde 35’i lisans mezunu, yüzde 31’i ortaöğretim mezunu, yüzde 20’si ön lisans mezunu, yüzde 12’si ilköğretim mezunu olup sadece yüzde 2,5’i yüksek lisans ve doktora mezunudur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurlar 290 farklı unvanda görev yapmaktadırlar. Yasa gereği toplam personelin yüzde 3’ü oranında engelli personel istihdam etme şartı olması ve her yıl bunu dile getirmemize rağmen, maalesef bu açık kapatılmamıştır. Kamuda bu sayıya ulaşmak için yeni atamalar gerekmektedir.” dedi.

“DEVLET YÖNETİMİNİN ENGELLİ MEMURA BAKIŞI DEĞİŞMELİDİR”

Yaklaşık 2,5 milyon memurun çalıştığı kamuda, yine yaklaşık 63 bin 958 engelli çalıştırılması gerekirken, bu rakamın Aralık 2021 rakamlarına göre 62 bin 356 seviyesinde olduğunu vurgulayan Güven, “Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde 2021 yılı Aralık sonu itibariyle kota açığı kamuda 4 bin 205, özel sektörde ise 20 bin 744’dür. Çalıştırmakla yükümlü olduğu kotanın üzerinde engelli işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan engelli sayısı 2021 yılı Aralık ayı itibariyle kamuda 3 bin 709, özel sektörde ise 8 bin 508’dir. 2021 yılsonu itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen engelli memurların Kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 5 bin kota fazlası engelli memur istihdam edilmekte olup yaklaşık 7 bin kota açığı vardır. Kamuda istihdam edilen engelli memurlarımıza maalesef Devletin bakışı, engellidir. Engelleri zihinlerinde yıkamayanlar, engelli memurlarımıza ikinci sınıf devlet memuru muamelesi yapmakta, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yazıldığı için istihdam ediyoruz düşüncesindedir. Kamuda istihdam edilen engelli memurlara, “Zaten iş yapmalarını beklemiyoruz” gibi çirkin bir düşünceyle, görevleriyle ilgili de hiçbir eğitim verilmemektedir. Devlet yönetimi bu kötü düşünceden vazgeçerek, istihdam edilen engelli memurlara gerekli eğitimleri vermeli ve çalışma hayatında engelli memurlarımızın aktif rol almasını sağlamalıdır. Devletin yönetici ve bürokratlarından, Engelli Memurlara “engelsiz bakmalarını” öğrenim durumu ve becerilerine göre işlere ve kadrolara atanmalarını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“ENGELLİ MEMURLARIMIZIN SORUNLARI BÜYÜYEREK ARTIYOR”

Halen kamuda çalışan engelli arkadaşların acilen çözülmesi gereken başlıca sorunlarına değinen Güven, ” Belirli bir mesleği bulunan engellilerin mesleği dışında çalıştırılmaması, mesleği olmayan engellileri, özür durumuna ve becerilerine göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılması, özür artırıcı ve ek özür getirici işlerde çalıştırılmaması, yardımcı hizmetler sınıfında olup da lise ve üstü öğrenim görmüş engelli personelin sınavsız genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, engelli personelin görevde yükselmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, çalışmalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin sağlanması, engelli personele mesai saatleri dışında görev ve nöbet verilmemesi, lojman sıralamalarında öncelik verilip süresiz lojman hakkı tanınması konularında acilen tedbirler alıp bu sorunlar en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. SAVDES-SEN olarak, engelli kamu çalışanları adına vermiş olduğumuz mücadelemize, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Her kişinin potansiyel birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlarımızın ve memurlarımızın yılda bir defa değil 365 gün yanlarında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir