‘Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu’ Projesi Devam Ediyor

NURDANE KARAKUŞ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülşen Avcı, Prof. Dr. Hikmet Sürmeli ve Dr. Öğr. Üyesi Gün Binzet’in katılımları ile “Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu” başlıklı proje devam ediyor.
Proje kapsamında eğitsel robotik teknolojisinin bilimsel öğrenme öğretme sürecine entegrasyonuyla temel yeterliliklerin geliştirilmesine katkı sunarak, bilimsel okuryazarlığı geliştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda proje çıktılarından bir tanesi,  farklı öğretim modellerinde çeşitli bilimsel tema ve alt konu alanlarına uyarlanmış, bireyler için öğrenme öğretme senaryoları içeren ve bilime yönelik olumlu tutum geliştirebilecekleri, robotik içerikli yenilikçi bilim etkinliklerini içeren materyallerden oluşuyor.
Yürütücülüğünü Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi‘nin yaptığı projenin diğer ortakları ise, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Agrupamento De Escolas De Portela E Moscavide (Portekiz), Istituto Istruzione Scolastica Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (İtalya), Liceul National De Informatica Arad (Romanya) ve RobyCode UG’dan (Almanya) oluşuyor.
“Bilim Öğretimini ve 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimini Zenginleştiren Robotik Öğrenme Öğretme Fırsatları” isimli beş günlük faaliyet sonunda katılımcılar, farklı öğrenme modelleri ve ortamlarında gerçekleşen bir öğrenme deneyimi yaşadı. Her ortak kuruluşun robotik materyallerle yaptıkları çalışmaların paylaşımı; deneyim ve iyi uygulama transferine imkan sağlandı. Katılımcılar, robotik ile temel becerilerin ilişkisi ve bunu öğrenme ortamlarına nasıl taşıyacakları konusunda beyin fırtınası gerçekleştirme şansına sahip oldu.
“Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu (Bilim E-Robot)” Projesi’nin amaçları ise şu şekilde:
3 fikri çıktı geliştirerek hedef gruplar için eğitsel robotiğin dahil edildiği bilimsel öğrenme öğretme süreciyle ilgili ortak ülkelerin eğitim bağlamıyla uyumlu yenilikçi bilim öğrenme öğretme stratejisi geliştirmek;
 Disiplinler arası bilim öğretiminde farklı öğretim modelleri, ölçme değerlendirme ve robotik yöntem/teknikler konusunda ortak kuruluşlardan 42 personelin bilgi becerisini artırmak;
 5 büyük ölçekli çarpan etkinliği ve diğer yaygınlaştırma faaliyetleri düzenleyerek; bu ortaklık kapsamında geliştirilen entelektüel çıktıların kullanılması ile ilgili en az 200 Fen Bilimleri öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 100 uzmanın bilgi becerisini geliştirmek;
10-17 yaş grubu öğrencilerin temel yeterlilik ve bilimsel okuryazarlığını eğitsel robotik aracılığıyla geliştirmek;
Ortaklar arası uzun soluklu iş birliği geliştirmek.
MEÜ İnsansız Hava Aracı İ H A 0 – İ H A 1 Ticari Pilot Sertifikasyonu Vermeyi Sürdürüyor
MEÜ Deniz Araştırmaları İle Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz ve Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz adına İnsansız Hava Aracı (İHA) TR-İHA-E-79 numaralı yetki belgesi ve Üniversitemiz Harita Mühendisliği Bölümü olanakları ile günümüze kadar iki sertifikasyon düzenleyerek katılımcılara İHA 0 – İHA 1 pilot sertifikası ve katılım belgesi verdi.
Mühendislik, Tarım, Turizm, Haber, Arama Kurtarma, Eğlence, Afet Yönetimi, Spor, İnşaat, Emniyet, Savunma, Jeoloji, Mimarlık, Şehir Planlama, Çevre, Belediyecilik, vb. konularda birçok kullanım alanı olan insansız hava araçları, günümüzde birçok meslek alanı ve kişinin kullandığı önemli araçlar arasında yer alıyor.
Bu ve benzeri alanlarda insansız hava araçlarını kullanabilmek için ise İHA0 ve İHA1 pilot sertifikası gerekmektedir. Konuyla ilgili olan akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve diğer katılımcılar İHA 0 – İHA 1 pilot sertifikası için deham.mersin.edu.tr adresinden başvurularını yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir