‘Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz’

NURDANE KARAKUŞ
Mersin’de KESK üyeleri KHK ile işlerinden edilen kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesi için Özgür Çocuk Parkı’nda yine eylem yaptı
Haksız hukuksuz işten atılan KESK üyelerinin işlerine iade edilmesini isteyen KESK Dönem Sözcüsü ve BES Mersin Şube Başkanı Murat Doğan, “AK Parti hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’i fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut belge bilgiye dayanmadan ve evrensel güvenceleri ihlal ederek ellerinden alarak ihraç edildi. İktidar ihraçlara ilişkin tüm itiraz yollarını kapatması içeride ve dışarıda itirazların yükselmesine neden olup AİHM’e on binlerce başvuru yapılınca hızla bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duydu. 685 sayılı OHAL KHK’si ile iki yıllık süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almak için OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunu kurdu. İki yıllığına oluşturulan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, ne yazık ki OHAL İşlemlerini Oyalama
Komisyonuna dönüşmüştür.” dedi.
“Bu ülkede yaşanan en büyük İnsan Hakları İhlallerinden biri”
KESK’e bağlı sendikalar ve üyeleri olarak, ülkede barış, demokrasi, kardeşlik ve adalet istediklerini söyleyen Doğan, “Kimsenin ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, gelecek kaygısı yaşamadığı, iş bulabildiği ve insanca yaşayabileceği bir ülke istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Haklarında herhangi bir yargı kararı olmadan ihraç edilen ve ekmeği elinden alınarak açlığa mahkum edilen ve her türlü ayırımcılığa tabi tutulmaları nedeniyle de hayatları cehenneme çevrilen KHK lı arkadaşlarımızın sorunu da hak, hukuk ve adalet sorunudur. Bu ülkede yaşanan en büyük İnsan Hakları İhlallerinden biridir. Aralarında şube yöneticilerininde bulunduğu en az 17 arkadaşlarının hayatlarını kaybettikten sonra gidemeyecekleri görevlerine acı bir şekilde komisyon kararıyla iade edildi. Bir kez daha haykırıyoruz ki, geciken adalet adalet değildir. 100’den fazla insanımız ise ihraç sonrası yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle içine girdikleri çıkmazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir. Bu da KHK lar eliyle insanların yaşam hakkının elinden alınması demektir. Bir kez daha bu meydandan haykırıyoruz; Haksız ve hukuksuz ihraçlar Zulümdür, Cinayettir. KHK hukuksuzluğunu yaratanlara ve ortak olanlara diyoruz ki 5 yıl değil, 45 yıl sürse de bu hukuksuzluğunuz! Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Buna sebep olanlar er veya geç yargı önünde hesap vereceklerdir.” şemlinde konuştu.
“OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir”
Bir kez daha çağrıda bulunmak istedikleri söyleyen Doğan, “Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin
olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Ret kararları iptal edilmeli, haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmedir. 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. Madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. İş güvencesi iktidarın sopası haline getirilmemeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi ve manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. İktidar başta örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarına son vermeli, ceza ve soruşturmaları durdurmalıdır. Son arkadaşımız görevine iade edilinceye ve bu ZULÜM bitinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın barış, demokrasi, adalet ve ekmek mücadelemiz. KHK’lar gidecek biz kazanacağız.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir