8 Aralık 2022

YEŞİLBOĞAZ: “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İNSANLIĞIN UTANÇ TABLOSUDUR”

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk Haklarından Sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Mahçe İnanoğlu Deprem ve Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele adlı bir günün varlığının, tüm insanlığın utancı olması ve bu utancın son bulması gerektiğine vurgu yaparak, “Çünkü çocuktan işçi olmaz. Çocuktan sadece çocuk olur” dedi. Etkinlik kapsamında, Mersin Barosu ve Mersin Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Mersin Barosu Konferans Salonu’nda yapılan basın açıklamasına Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, dernek üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, ‘Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele’ adlı bir günün varlığının, tüm insanlığın utancı olması ve bu utancın son bulması gerektiğine vurgu yaparak, “Çünkü çocuktan işçi olmaz. Çocuktan sadece çocuk olur. Günümüzde maalesef yaklaşık her 5 çocuktan birisinin, çalıştırılarak geleceği çalınmaktadır. Ekonomik krizle birlikte daha da artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı, aileleri çocuklarını çalıştırarak ev ekonomisine katkıda bulundurmak zorunda bırakmıştır. Çocuk işçiliğinin kangren haline gelmesinin, önüne geçilememesinin bir diğer nedeni de, sorumlulara yönelik cezasızlık politikasıdır. Çocuk işçiliği hak çalmaktır. Çocuklarımızın haklarının, geleceğinin çalınmasına kimse ortak olmamalıdır, sessiz kalmamalıdır. Çocuklarımıza yapılan hak ihlalleri, sadece belirli günlerde değil, sürekli gündeme getirilerek farkındalık yaratılmalıdır. Çünkü farkına varmak, sorunların çözüme kavuşmasının ilk adımıdır” diye konuştu. 
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz sözlerine, farkındalık yaratmak amacıyla yazmış olduğum ‘İnsanlığımız Büyüsün’ adlı şiirle son verdi: “Bir dünya kurmalıyız, İçinde gülüşlerimizi çoğaltan, çocuk gülüşleri olmalı. Çocukların saf sevgisiyle büyüyen bu dünyada, insanlığımız büyüsün, donmuş vicdanlarımız ısınsın, kaybolmaya yüz tutmuş insanlığımız kendine gelsin; utangaç çocuk gülüşleriyle.”

DEPREM: “ASGARİ YAŞ SÖZLEŞMESİ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASINI ÖNGÖRMEKTEDİR”
 
Daha sonra açıklama yapan Mersin Barosu Çocuk Haklarından Sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için, 12 Haziran gününü ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ olarak kabul ettiğini hatırlatarak, “Çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması için uluslararası düzeyde sözleşmeler ve antlaşmalar imzalanmış, ulusal düzeyde de iç mevzuatın bu sözleşme ve antlaşmalara göre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. ILO’nun 1973 tarih ve 138 sayılı ‘Asgari Yaş Sözleşmesi’, çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. Maddesi, “Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler” diyerek, çocuk işçiliğiyle bağlantılı olarak taraf devletlere uyması gereken daha özel yükümlülükleri belirlemiştir.

“ÇOCUK İŞÇİ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ VAR”

Ülkemizde son yıllarda çocuk işçi sayısında artış olduğunun altını çizen Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50. Maddesi, ‘Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar…’ hükmünü taşımaktadır. Ülkemizde, özellikle son yıllarda, çocuk işçilerin sayısında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Çocuklar; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde, ev işlerinde, madenlerde, taş ocaklarında ve sokaklarda yoğun olarak çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişimlerine zarar veren koşullarda çalıştırılmaktadır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI 2018’DE YÜZDE 21.1’ E ÇIKTI”

Yoksulluk, eğitime ulaşamama, göçler, geleneksel bakış açısı ve ailenin rolü, ucuz işgücüne olan talep, yasal düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin yaşama geçirilmesindeki yetersizliklerin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların çalışma ve çalıştırılma nedenleri olarak karşımıza çıktığına vurgu yapan Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, “Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı çocuk istatistikleri verilerine göre çocuklarda işgücüne katılma oranı 2017’de yüzde 20,3 iken 2018 yılında bu oran yüzde 21,1 seviyesine çıkmıştır. Ülkemizde çocuk işçiliği tarım sektörü başta olmak üzere inşaat, tekstil ve metal iş kollarında yoğun olarak görülmektedir. Özellikle Suriye’de var olan savaş ve çatışmalar neticesi yaşanan göç ile birlikte de çocuk işçi sayısında büyük artışlar olmuştur.  

“ÇOCUK İŞÇİLERİN YARISI TARIM SEKTÖRÜNDE ÖLDÜ”

Çocuk işçi ölümleri sayısı da oldukça fazladır. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı raporlara göre; 2013 yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçi, işbaşındayken yaşamını yitirmiştir. Çocuk işçi ölümlerinin en fazla yaşandığı iller sırasıyla; Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Konya’dır. En fazla çocuk işçi ölümleri yaşanan illerin, mülteci nüfusun da yoğun olduğu iller olması dikkat çekicidir. Çocuk işçi ölümlerinde kız çocuklarının oranı ise yüzde 16 ile genel işçi ölümleri verilerindeki kadın işçi oranından fazladır. Çocuk işçiler en çok, çocuk işçilerin yarıya yakının çalıştığı tarım sektöründe ölmüştür. Tarımdaki çocuk işçi ölümlerini yüzde 12 ile inşaat sektöründeki çocuk işçi ölümleri izlemektedir. Sanayide, madenlerde, taş ocaklarında, küçük atölye ve işletmelerde, tamirhanelerde ve sokaklarda çalışan çocuk işçiler ezilerek, boğularak, yüksekten düşerek ya da trafik kazalarında hayatlarını kaybetmektedir. Ülkemizde 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesine rağmen, çocuk işçi ölümlerinde, çocuk emeği sömürüsünde hiçbir azalma olmamıştır.  
Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için; yoksulluğu doğuran ekonomik politikalardan vazgeçilmesini,  gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesini,  çocuk işçiliğinin temel sebeplerinden biri olan göç olgusunun önlenmesi için istihdam yaratılmasını ve sosyal destek için gerekli ekonomik ve siyasal tedbirlerin alınmasını,  zorunlu, kesintisiz ve örgün eğitimin süresinin arttırılmasını, denetim yükümlülüklerinin devlet tarafından eksiksiz yerine getirilmesini ve ihlallere ilişkin yaptırımların en ağır şekilde uygulanmasını talep ediyor, Mersin Barosu ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, çocuk işçiliği ile mücadelede; resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. 

ASLAN: “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN BİR SORUN”

Daha sonra konuşan Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, çocuk işçiliğinin ülkemizin ve dünyanın yaşadığı acil çözüm bekleyen sorunlarından birisi olduğunu belirterek, “Bugün milyonlarca çocuk, çalıştığı için düşlerini yaşayamamakta, çocuk olma hakkını kullanamamakta, eğitim hakkında yararlanamamaktadır. Çocukların erken yaşlarda çalışma yaşamında yer almaları, çeşitli alan ve iş kollarında çalışan çocuk sayısının artması, ülkemizde önemli toplumsal sorun haline gelmiştir. Bugünün ve geleceğin kayağı olan çocukların, gelişim ve eğitim çağında zor ve tehlikeli koşullarda çalıştırılmaları, uygulanmakta olan sosyo-ekonomik politikaların, her türlü ihmalin ve denetimsizliğin mağdurları durumuna düşmelerine neden olmaktadır. Ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesiyle, çocuk işçiliği büyük oranda azalacaktır. Bu toplumsal soruna karşı hepimiz duyarlı olmalı, çocuk işçiliğine karşı toplum olarak mücadele etmeliyiz. Çocukların birere yetişkin gibi sırtlarında hayatın yüküyle değil de, çocukça sevinçlerle ve coşkularla yaşamaları için üzerimize düşeni hemen şimdi yapmalıyız. Çocuklarımızın haklarına sahip çıkarak onları korumak, çalışmaları yerine okullarda eğitim almalarını sağlamak için herkesi göreve davet ediyoruz” ifadesini kullandı. 
Daha sonra, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu ve Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verdi.

ARZU ÖZER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir