Sağlık çalışanlarının çalıştıklarının karşılığı alamadığını bayağı gündemde yer alıyor. Tamamının memnun olmadığı mevcut performans sisteminin acilen değiştirilmesi isteniliyor.

 

 
Sağlık çalışanlarının bu durumunu göz önünde bulduran Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Şemsettin Karadoğan açıklamalarda bulundu. Maksimum performans ile çalışmakta olan sağlık çalışanlarına ödenen ücret, ödenmesi gereken ücretin ancak yarısına karşılık geldiğini belirtti.

 

‘‘MOTİVASYONU YOK EDEN BİR UYGULAMA HALİNİ ALMIŞTIR’’

 

Sağlık çalışanlarının hakları performans sistemi ile gasp edilerek cezalandırıldığını kaydeden Şemsettin Karadoğan: ‘‘Döner sermaye sisteminin, sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, artan iş yükü sebebiyle çalışanların motivasyonunu arttırmak için hayata geçtiğini, fakat son dönemde artan maliyetler karşısında neredeyse hiç artmayan ve sürekli düşüş gösteren döner sermaye tutarları motivasyonu arttıran değil; bilakis motivasyonu yok eden bir uygulama halini almıştır. Sağlık çalışanlarımızın neredeyse tamamının en çok şikayet ettiği husus, adaletsiz döner sermaye sistemidir. Hekim dışındaki sağlık hizmetleri sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının neredeyse tamamı, sabit üstü ek ödeme alamaz hale gelmiştir.’’ şeklinde konuştu.

 

‘‘HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’

 

Tüm bu ücret adaletsizliğine hayır dediğinin çağrısını yaparak adaletli bir döner sermaye sistemi istediğini belirten Karadoğan: ‘‘ Mesleki memnuniyetin yüksek olması isteniyorsa işe ilk olarak ücret adaletsizliğini ortadan kaldırmakla veya en azından eşitler arasında adaleti sağlamakla başlanmalıdır. Sistemde acil ve köklü önlemler alınmazsa bir süre sonra bütün sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkum olacaktı. Çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde ivedilikle köklü değişikliklere gidilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı bu haksızlığa son vermediği sürece, Sağlık-Sen olarak bu bir haksızlıktır diye haykırmaya devam edeceğiz.’’ diyerek cümlelerini tamamladı.