30 Kasım 2022

Kadına şiddette mücadelede BİZ DE VARIZ

Toroslar Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından, yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz törende yaptığı konuşmada, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazırlandığını, yerel yönetimlerin bu şarta imza koymaya, kadın-erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanları dahilinde şartta öne sürülen taahhütleri uygulamaya çağrıldıklarını anlattı. Kadın erkek eşitliği toplumsal yaşamın her alanında gerçekleştirilmesi gereken ancak bir kültür olarak yerleşmesiyle geliştirilebilecek olan temel bir hak olduğunu belirtti. Kadın erkek eşitliğini herkes için temel hak ve demokrasinin gereği olarak algıladıklarının altını çizen Yılmaz, “Toroslar belediyesi olarak kadinin toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olması ve kadın cinayetlerine dur demek adina ilçemizde çalışmalarımıza devam edecegiz” dedi. Toroslar ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Filiz Kaplan’ı hatırlatan ve bu projenin önemine vurgu yapan Yılmaz, “Bu kadar kadın cinayeti olan bir ülkede Aslında mevzuatımız kötü değil ama uygulamada eksiklikler, sıkıntılar var. Mevzuat, kadın ve erkek karakola gittiğinde, şiddet ihtimali varsa karakol amirine koruma kararı verme ve bunu mahkemeye onaylanmak üzere gönderme yetkisi vermiş. Bu kararlar mahkemeye gidiyor, onaylanıyor. Daha sonra tebliği edilmesi lazım. Tebliğde bir takım sıkıntılar oluyor. Acil, özel bir durum bu. Karar veriliyor, her şey yapılıyor ama muhataplara tebliğ noktasında sıkıntılar oluyor. Diğer evrakların arasında bu evraklar kayboluyor genellikle. Bu da şiddet uygulayacak erkeğe, en azından ilk şiddet için bir rahatlık veriyor. Ayrıca personel yetersizliği de var. Ama yine de koruma tedbirleri, bu kadar kadın cinayeti olduğuna göre, yeterli değil. Kadın cinayetlerinin sonlanması için daha iyi şartlar oluşturulması, daha iyi koruma tedbirleri alınması gerekir.” dedi. 

Mersin Toroslar Belediyesi Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.
Toroslar Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından yerel yönetimler eliyle toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza attı. Toroslar ilçesine bağlı bir otelde gerçekleştirilen ve ilk konuşmasını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın yaptığı imza törenine, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. 

“Eşitlik şartı 6 ilkeden oluşuyor” 

Eşitlik şartının 6 ilkeden oluştuğunu belirten Başkan Yılmaz, bu ilkeleri şöyle sıraladı: 
“Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Çoklu ayrımcılık ve dezavantajlar hususlarının gerektiği biçimde ele alınması temin edilmelidir. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön koşuldur. Bu koşul önemli; Meclisteki ve demokratik ortamlarda dağılım konusunda ciddi eleştiriler olabilir. Bu konuda teşvik edici pozitif ayrımcılık yapılması gerekir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız. Diğer koşullar ise toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında temel önem taşımaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir. Eylem planları ve programları için gerekli kaynağın tahsisi, kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir.” 
Yükümlülükleri kapsamında, imzayı takip eden iki yıl içerisinde Eşitlik Eylem Planı geliştirmeleri gerektiğine işaret eden Yılmaz, bu planı sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Eşitlik Eylem Planı’nın kabulü sonrasında ilgili kurumlara dağıtımını yapmak ve uygulamasına dair ilerlemeler, gerektiğinde revizeler ve bilgi alışverişini kamuoyu ile paylaşmanın ardında da Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ni yazılı olarak şartı imzaladıkları konusunda bilgilendireceklerini ifade etti.

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız” 

Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddeti reddetmeli, kadına değil, şiddete el kaldırılan bir anlayışı hakim kılmamız gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, toplumsal huzur ve refahın şartı; cinsiyetçi yaklaşımın kenara itilmesidir. Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı ve ötekileştirildiği toplum geridir. Bu, çok açık ve net. Kadın gelecek nesillerin güvencesidir. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın tüm alanında kadının izi ve etkisi görülmelidir. Toplumda kadın ile şiddet, cinayet ve istismar konuları yan yana gelmeyecek şekilde rafa kaldırılmadır. Bugün imzalayacağımız kadın-erkek eşitliği şartının, yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması adına bir adım olmasını diliyorum.” dedi. 
Kurumsal eşitlik birliği oluşturacaklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğitimler düzenleyeceklerini, kadın danışma merkezlerinin daha aktif hale getireceklerini kadın sığınma evi kuracaklarini ve bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile işbirliğinde çalışmaların devam ettiğini 
bildirdi. Her türlü şiddetin karşısında olmaya ve kadına değil, şiddete el kaldıran bir anlayışın hakim kılınmasi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, ” Kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisinin eklenmemesi için şiddetle topyekûn mücadele etmek adına çalışacağız.”dedi.

“İnfaz yasaları kadına şiddeti önlemiyor”

21.yy.’da halen kadın erkek eşitliği konusunu gündemde tutmaya ve genel dinamiklerle bu sürece el atmaya çalıştıklarını vurgulayan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Bu durum Türkiye’nin bu konuda nerede olduğunun en açık göstergesidir. Kadın erkek diye bir kavram tanımıyoruz. Herkese önce insan olarak bakıyoruz.Kadına şiddeti önlemek için en büyük mücadele örneklerinden bir tanesi ‘insan’ olarak görmektir.” dedi. Bu sürecin kolay olmadığını ve insanın önce aile içinde bu role oturduğunun altını çizen Yeşilboğaz, “Bu süreçte aile bilinçlendirmesi çok önemli. Yasalar yönünden İki sorunumuz var. İlk olarak, yasaların uygulanma şekli ve personel eksikliği ile birlikte uygulamada yaşanan aksaklıklar. Özellikle kamu idarecilerinin ‘eril erkek’ gözüyle olaylara bakıyor olması. İkincisi ise , infaz yasalarının kadına şiddeti önlemiyor olması.” şeklinde konuştu. Bu tür projelerin yanında olduklarını ve destekleyeceklerini de sözlerine ekledi. 

“Kadın cinayeti tek başına kadın meselesi değildir kadın ve erkeğin meselesidir”

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, imza töreninde Kadın cinayetlerinin tek başına kadın meselesi değil, kadın ve erkeğin meselesi, toplumun meselesi olduğunu dile getirerek toplumsal cinsiyet esitsizliginin toplumsal bir problem olduğunu vurguladı ve projenin takipçisi olacağını söyledi. İmza törenine katılan Mersin MHP Milletvekili Baki Şimşek ve Akparti Milletvekili Hacı Özkan, her zaman kadının olduğu yerde olduklarını, Toroslar Belediyesi ve projenin destekçisi olduklarını bildirdi. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.

ARZU ÖZER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir