Ülkemizde her gün artan çocuğa ve kadına yönelik şiddet, istismar ve tecavüz gibi insanlık dışı suçlar tüm toplumu derinden sarsıyor. Birçok kurum ve kuruluşta çocuk istismarına karşı tepkisini koydu. Çocuk istismarı hakkında Eğitim-iş Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Hakan Boyar da açıklamada bulundu.

Ülkede yaklaşık olarak yüzde 35’in çocuklardan oluştuğunu kaydetti. Onların fiziksel, zihinsel, eğitsel ve duygusal gelişimlerine zarar veren uygulamalar ne yazık ki her geçen yıl artmakta ve devlet, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmekle sorumlu olduğunu vurguladı.

‘‘AKP, ÜSTÜNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMİYOR’’

 

Türkiye; cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması ilkelerinin gereklerini yerine getiremeyen ülkeler arasında olduğunu dile getiren Boyar: ‘‘Yaşanan bu insanlık dışı suçları ise; 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebileceği, babanın öz kızına şehvet duymasının günah olmadığı konusunda fetva verenlerin, karma eğitimi tahrik edici bulan ve yasaklamaya kalkanların siyasi iktidar tarafından korunup kollanmasının bir sonucu olarak görmekteyiz. Ancak AKP hükümeti, çocukların korunmasına ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği gibi 12 yıllık kesintili eğitim başta olmak üzere uyguladığı politikalar ile özellikle kız çocuklarını eğitimden kopararak onlara anne ve eş rolü yükleme çabası içindedir. Kız çocuklarının özgürleşmesi önüne yeni yeni engeller çıkarılmıştır. Kız çocukları taciz ve tecavüze karşı korunmasız bırakılmakta, çocuklar mağdur edilirken tecavüzcüler ise özgür bırakılmaktadır.’’ şeklinde konuştu.

‘‘VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR’’

Çocuk haklarını koruma hakkında açıklamada bulunan Boyar: ‘‘Siyasi iktidarın çocukların korunmasına ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ortadadır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar’ sözleri ışığında, tüm çocuklarımızın eğitim ve sağlık hakkından eşit koşullarda yararlandığı, her türlü istismar ve baskıdan uzak gelişimlerini sağlayabildikleri bir ülke hepimizin ortak özlemi olmalıdır. Eğitim-İş olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çocukların eğitim hakkı başta olmak üzere en temel haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmeye, çocuk istismarına, taciz ve tecavüze karşı durmaya devam edeceğiz.’’ diyerek son cümlelerini kaydetti.