Malala Fonu, Metin Çorabatır’ı, 2018 dönemi Gulmakai Ağı Şampiyonlarından biri olarak ilan etmekten gurur duyduğunu aktardı.

Gulmakai Ağı’nın ne olduğu konusunda bilgi veren Malala Fonu, kız çocuklarının eğitimde büyük engellerle karşılaştığı ülkelerde çalışan, eğitim savunucularına destek sağlayan bir girişim olduğu belirtildi.

 

Yaklaşık dört milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye’de, genç mülteci kızların okula gitme oranları önemli ölçüde düşük olduğuna da değinildi.

 

Malala Fonu CEO'su Farah Mohamed, Fon’un, yerel eğitimcilerin ve aktivistlerin, kızların ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri eğitimi almasında anahtar görevi gördüğüne inandığını belirterek: "Gulmakai Şampiyonlarımız, isteklilikleri, cesaretleri ve kararlılıkları ile, her kızın okula gidebileceği ve kendi geleceğini seçebileceği bir dünya inşa etmeye çalışıyor. Onların liderlik ve savunuculuğuna yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Malala Fonu, kız çocuklarının eğitimine yönelik yoksulluk, savaş ve cinsiyet ayrımcılığı gibi tehditler, ülkeler ve toplumlar arasında farklılık gösterdiğini ve bu sorunları yerel eğitim savunucularının kendi toplumlarındaki zorlukları anlamada ve çözümler sunmada en iyi konumda olduklarını öne sürdü.

Malala Fonu, yerel eğitim savunucularının kararlılıklarına rağmen, etkilerini arttırmak ve hedeflerine ulaşmak için gereken yeterli kaynağa ve desteğe sahip olmadıkları görüşünü belirterek bu açığı kapamak için Gulmakai Ağı Şampiyonlarını birbirleriyle ilişkilendirerek, onlara ihtiyaç duydukları araçları, eğitimi ve ortakları sağlayarak, sosyal/sistematik değişimi sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Şampiyonların Pakistan, Afganistan, Nijerya ve Hindistan ile, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Lübnan ve Türkiye’de çalıştığı aktarıldı.

 

Metin Çorabatır kimdir:

 
“İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin (Research Centre on Asylum and Migration-IGAM) kurucusu ve başkanıdır. Çorabatır, Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda yürütülen ve kısaca 3RP denilen ‘Suriye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nda öngörülen mülteci kız çocuklarının ve gençlerinin eğitimi’ hedefi doğrultusunda bir çalışma grubu oluşturmaktadır. Bu çalışma grubu, Türkiye’deki mülteci çocukların eğitim alanında karşılaştığı engeller hakkında İGAM’ın hazırlayacağı raporu temel alarak savunuculuk yapacaktır. Metin Çorabatır ayrıca, orta öğretimin önemi hakkında ailelere ulaşarak ve mülteci hizmetleri hakkında bilgi içeren bir mobil uygulamayı kullanarak bu konuda farkındalık yaratacaktır.”